Чували ли сте някога за пословичния „Маймунски портфейл”? Става дума за експеримент с маймуни, проведен преди много време в САЩ. Маймуна била накарана да стреля със стрелички по страницата с котировките на акциите, публикувани в известния финансов ежедневник Wall Street Journal. От попаденията на маймуната върху таблицата с акциите бил структуриран портфейл, който в последствие станал известен като „Маймунският портфейл”. Най-изненадващо за всички, портфейлът от случайно отстреляните от маймуната акции се представил по-добре от основните пазарни индекси в САЩ и победил в представянето си над 85% от мениджърите на инвестиционни фондове.

Още през 1973 г. работещият в университета в Принстън професор Бъртън Малкиел в неговия бестселър, “А random walk down Wall street”, казва: „Маймуна с вързани очи, хвърляща дартс върху финансовите страници на вестник, може да избере портфейл, който да се представи поне толкова добре, колкото такъв от специално подбрани от експертите акции”. По-късно маймунският портфейл става нарицателно за стратегия за структуриране на инвестиционен протфейл, базирана на случаен избор на позициите в него.

Експериментът става много популярен и впоследствие бива повторен в много страни по света. Неотдавна американската компания Research Affiliates, ангажирана в иновативни методи за индексиране и стратегии за алокация на активи, провежда експеримент, в който на случаен принцип структурира 100 портфейла, съдържащи 30 акции, избрани сред вселена от 1000. На принципа на симулация, те повтарят процеса всяка година от 1964 г. до 2010 г. и проследяват резултатите. Процесът репликира 100 маймуни, хвърлящи дартс по страниците с цени на акции всяка година. Всяка година средно 98 на 100 от маймунските портфейли имали по-висока доходност в сравнение с индекс, базиран на пазарната капитализация на 1000-те акции.

Преди да се запътите към зоомагазина, за да си поръчате Вашата маймуна, помислете добре. Има много разумно обяснение за резултатите. Основните пазарни индекси в акции са съставени от най-големите компании на пазара и те обикновенно са малък процент от общо търгуваните на борсата компании. Стреляйки случайно по страницата, съдържаща всички търгувани акции, маймуната е попаднала на много малки компании, които не са включени във водещите индекси или имат незначително тегло в тях. Много често тези акции са недооценени от пазарните участници и имат по-голям потенциал за растеж от по-големите компании с установен в годините бизнес. Research Affiliates са дали и еднакво тегло на всяка от позициите в портфейла, като по този начин са предоставили еднакво участие на избраните акции, независимо от размера на тяхната пазарна капитализация. Това напълно обяснява защо този портфейл се е представил по-добре от индекса, структуриран на база пазарна капитализация на 1000-те акции. Мениджърите на инвестиционни фондове, често в стратегията си на управление на фонда също се придържат към определен индекс, сравняват се с него и избягват да се отклоняват значително от компаниите и теглата им заложени в избрания бенчмарк. От това става ясно и защо маймунският портфейл на проф. Малкиел ги е бил в представянето си. Трябва да напомним обаче, че няма такова нещо като безплатен обяд на Wall Street. По-високата доходност винаги е свързна с по-висок риск. Инвестицията в портфейл, който има голяма експозиция към малки и подценени компании, носи значително по-висок риск от пазарния и това в определени моменти може да Ви донесе много неприятни изненади. Възвръщаемостта на портфейла зависи най-общо казано от три неща – до колко изменението на цената на отделната акция е обвързано с изменението на общия индекс (beta), от размера на компанията (size) и от нейната стойност (value). Различните комбинации от тези три величини формират уникалния и специфичен рисков профил на портфейла.

Тъй като Вие като инвеститор също имате своя специфичен профил по отношение на възвръщаемостта и риска, който сте склонни да поемете със своите инвестиции, по-добре не разчитайте на маймуна или на случайността да инвестирате парите си, а се доверете на специалист, който да структурира най-подходящия за Вас портфейл от финансови активи.

Пишете ни какво мислите вие по темата и споделете вашия опит като инвеститори!

Вижте още:

http://www.forbes.com/sites/rickferri/2012/12/20/any-monkey-can-beat-the-market/

http://monkeywithapin.com/