Взаимовръзката между бизнес цикъла и възвръщаемостта на различните видове активи е добре известна на всички ни, но кои са основите характеристики на петте отделни фази на бизнес цикъла, на база на които можем да разсъждаваме в какъв стадий се намира икономиката?

 

Фаза 1 – Първоначално възстановяване

 • Продължителност от няколко месеца;
 • Покачване на бизнес доверието;
 • Константни или намаляващи лихвени равнища и/или големи бюджетни дефицити;
 • Намаляваща инфлация;
 • Голям производствен разрив – икономиката/производството е далеч от потенциалното си равнище;
 • Оттласкване на доходността по облигациите от дъно;
 • Покачващи се цени на акциите;
 • Добро представяне на цикличните, по-рисковите активи (като акциите на малки компании и високодоходните облигации);

Фаза 2 – Начален подем

 • Продължителност от една до няколко години;
 • Увеличаване на икономическия растеж и ниска инфлация;
 • Продължаващо покачване на бизнес доверието;
 • Увеличаване на материалните запаси в икономиката;
 • Покачване на краткосрочните лихвени проценти;
 • Стесняване на производствения разрив;
 • Константна или покачваща се доходност по облигациите;
 • Покачващи се цени на акциите;

Фаза 3 – Късен подем

 • Високо доверие в бизнеса и висока заетост;
 • Елиминиран производствен разрив и риск от прегряване на икономиката;
 • Увеличаване на инфлацията;
 • Централната банка лимитира растежа на паричното предлагане;
 • Увеличаване на краткосрочните лихвени проценти;
 • Увеличаване на доходността по облигациите;
 • Покачващи се цени на акциите, но на цената на по-висок риск и повишена нестабилност;

Фаза 4 – Забавяне

 • Продължителност от няколко месеца до година или повече;
 • Намаляване на бизнес доверието;
 • Увеличаване на инфлацията;
 • Намаляване на материалните запаси в икономиката;
 • Краткосрочните лихвени равнища са на много високи равнища;
 • Доходността по облигациите е направила връх и може да започне своя път надолу, което да резултира в покачване на цените на облигациите;
 • Кривата на доходността по държавните ценни книжа може да се обърне (т.е. краткосрочните лихвени проценти да се доближат до и дори да надхвърлят дългосрочните лихвени проценти; при такова стечение на обстоятелствата очакванията са, че доходността по ДЦК ще продължи да намалява, а икономиката ще навлезе в рецесия);
 • Спадащи цени на акциите;

Фаза 5 – Рецесия

 • Продължителност от 6 месеца до година;
 • Големи спадове на материалните запаси в икономиката;
 • Намаляване на бизнес доверието и корпоративните печалби;
 • Увеличаване на безработицата и банкрутите;
 • Инфлацията достига до върхове;
 • Спадащи краткосрочни лихвени проценти;
 • Спадане на доходността по облигациите и покачване на цените им;
 • Покачващи се цени на акциите през последните етапи на рецесията, свидетелстващи за наближаването на края на рецесията;

На база на това в кой стадий се намира икономиката, можем да очакваме дали скоро предстои нова криза.