Идентифицирахме 5 тренда, които ще бъдат печеливши не само през настоящата година, но в хоризонт от поне 10 години. Преди да разгледаме трендовете, защо смятаме, че те са печеливши и как можете да се възползвате от тях, ще видим какъв е пътят на една иновация.

Как идентифицираме иновациите?

Всяка една иновация изминава дълъг път от нейното възникване до пълното й налагане.

Иновациите обикновено не биват разпознати в самото начало на тяхното развитие като такива. Има корекции в техния тренд в следствие на някое екстремно събитие като бедствие, криза, война или др. Такова събитие беше и разпространението на пандемията от COVID-19, възникнало през миналата година. След като иновацията е разпозната от повечето хора следва силен ръст за нея на базата на продуктивност, а обикновено се включва и държавната политика в подкрепа на иновацията. Това води до момент, в който всички участници на пазара искат да станат част от тази иновация и се стига до насищане, свръхконкуренция и работа на почти пълен капацитет. Естествено е това да води до забавяне на растежа, но в последствие, когато трендът е вече наложен наблюдаваме отново силен растеж.

 5 тенденции на бъдещето

Първият тренд, който идентифицирахме са новите технологии – изкуствен интелект, роботизация, интернет на нещата, електронна търговия. Едва ли има необходимост да се обяснява с подробности защо това е един от основните трендове на бъдещето. Графиката по-долу показва в исторически палн трите големи индустриални революции. По всеобщо мнение четвъртата индустриална революция вероятно ще бъде изкуствения интелект. В момента очакванията за ръст на роботизацията през 2025 г. са два пъти по-големи, отколкото бяха преди 2,5 години. Очаква се държави като САЩ и Германия да автоматизират най-малко 30% от дейностите в поне 60% от работните места.

За да се възползвате от тази печеливша тенденция можем да ви предложим инвестиции в 3 от фондовете на асет мениджмънт гиганта Schroders:

Schroder ISF Global Disruption: инвестира в акции на компании, които се възползват от пробива – иновация, която променя конкретен сектор като създава нови модели на пазари, услуги или продукти.

Schroder ISF Changing Lifestyles: инвестира в акции на компании, които се възползват от новите техники за индустриални иновации.

Schroder ISF Smart Manufacturing: инвестира в акции на компании, които се възползват от новите технологии за индустриални иновации.

Следващият тренд, който сме идентифицирали е преходът къмзелена икономика. Основанията за това са няколко. Според прогнозите делът на ВЕИ ще нарастне от 20% на 85% до 2050 г. Много държави в света, между които САЩ и Китай планират огромни инвестиции в сектора. Очаква се държавните инвестиции в зеления преход до 2050 г. да бъдат в порядъка на 120 $ трилиона.

За да се възползвате от тази печеливша тенденция можем да ви предложим инвестиции в 2 от фондовете на Schroders:

Schroder ISF Energy Transition: инвестира в акции на компании, свързани с глобалното преминаване към нисковъглеродни източници на енергия (производство, дистрибуция и съхранение на зелена енергия, инфраструктура за електрически транспорт)

Schroder ISFGlobal Climate Change Equity: инвестира в акции на компании, които ще бъдат повлияни благоприятно от усилията за приспособяване към или ограничаване на влиянието на глобалните климатични промени (Alphabet, Amazon, Microsoft, Schneider Electric)

Следващата тенденция са иновациите в здравеопазването. Направленията, които оказват влияние в тази тенденция са отново изкуствения интелект, геномиката, т.нар. лекуване от разстояние, което получи тласък особено по време на пандемията от COVID-19, здравословното хранене. Един от основните фактори за тази тенденция е демографията на населението. Според прогнозите през 2040 г. 15% от населението на света ще бъде над 65 г. Науката и инвестициите в нея са движещ фактор за развитието на нов тип здравни услуги и продукти. От своя страна те намаляват общите разходи за здравеопазване, голяма част от които в момента отива за адмиистративни услуги.

Фондът, който според нас може най-адекватно да даде възможност на инвеститорите да се възползват от тази тенденция е Schroder ISF Healthcare Innovation. Той инвестира в акции на иновативни компании в сферата на фармацията, биотехнологиите, клиничните проучвания и др. Топ позициите във фонда са Johnson&Johnson, Eli Lilly, UnitedHealt Group и Bristol-Myers Squibb.

Другата възможност, която смятаме че представлява интересна инвестиция е завръщането на суровините. То се случва в последните 6-8 месеца, като това е повлияно от серизоните държавни стимули. Освен това суровините са един от активите, които се представят изключително добре в периоди с висока инфлация, а покачването на инфлацията е едно от основните очаквания на анализаторите за тази и следващата година. В исторически план суровините са на прага на нов цикъл на поскъпване.

Смятаме, че е подходящо да се възползвате от този тренд с най-новия фонд на Schroders, който ние добавихме в портфолиото си Schroder ISF Commodity Fund, който инвестира в различни финансови инструменти от цял свят, свързани със суровините. Той има широка експозиция към всички видове суровини (енергиен сектор, селскостопански сектор, металодобивен сектор. Целевата му доходност на годишна база е 3% над бенчмарка си.

Петата тенденция, която сме идентифицирали е прогресът на Китай. Когато виждаме сериозно възстановяване на световната икономика, инвеститорите се обръщат към развиващите се пазари. Китай е водещият развиващ се пазар в света, а в момента представлява доста подценен пазар. До 2025 г. Китай планира да се превърне в глобален лидер по отношение на високо технологичното производство. Китай има намерение да бъде въглеродно неутрална страна до 2060 г. Реално страната допринася за 1/3 от световния ръст. През 2028 г. се очаква Китай да стане водещата световна икономика, зпреварвайки САЩ по БВП.

Фондът, който смятаме, че ще ви даде най-добра възможност е Schroders ISF China A. Той инвестира в акции на компании, регистрирани на континенталните борси в Шанхай и Шенжен. От стратирането си до момента се представя два пъти по-добре от бенчмарка си.

 -------------------------------------------

*Тази публикация е с информативна цел и не представлява препоръка или оферта за инвестиция. Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество.