Много инвеститори, които тепърва започват да инвестират на капиталовите пазари или пък вече са поели по правилния път на растежа на своето богатство, се питат в какво е добре да се инвестира през следващите 12 месеца и дали въобще сега е правилният момент за предприемане на инвестиция.

Отговорът на този въпрос отново зависи от това, дали сте дългосрочен инвеститор и дали сте разбрали огромната сила, която ви дава този подход. Да пазарите в момента се намират на нови върхове, в един тежък период за световната икономика, което изглежда необяснимо за неопитните инвеститори. Да, политиката на централните банки, средата на ниски лихви и безпрецедентните фискални стимули от водещите икономика, бяха сериозна причина за това. Но трябва да отбележим и факта, че тази криза е по-различна от останалите циклични такива, които бележат нормалното забавяне и впоследствие упадък на икономиката. Сега този външен шок в лицето на пандемията от COVID-19 се случи в един период, през който редица иновации набираха скорост и бяха на крачка да отключат безпрецедентен ръст в новия стадий в икономическото развитие - нека го наречем 4-та индустриална революция.

Граф.1 Индустриалните революции (източник Salesforce.com)

Но този път тази криза нямаше негативен ефект върху тях, а се случи така, че даде допълнителен импулс в развитието им и ускори прилагането им в живота на хората още повече. Дигитализацията във всички сфери получи допълнителен тласък, а компаниите които пряко са въвлечени в предлагането на услуги от сектори завишиха прогнозите си за растеж на бизнеса, което логично насочи инвеститорите към тях. Софтуерните компании, наред с ръста на SaaS исегмента на облачните услуги, киберсигурност и big data - до електронната търговия и електронните разплащаниябяха в период на силен ръст и преди това, като пандемията буквално измести очакванията им в достигнатите обеми с две-три години напред. Изкуственият интелект, роботизацията и биотехнологиите безспорно ще са с водещо развитие и в основата на технологиите през този етап на индустриалната революция, който тече в момента. Факт е, че големите технологични гиганти имат сериозни апетити към тези сектори, като са и лидери в редица сегменти, което автоматично ги прави и големите играчи в следващите години на тези пазари. Но наред с тях има и редица малки компании, които създават продукти и услуги, които имат потенциал да изместят и допълнят продуктовата им гама, което ги прави идеални цели за придобивания. Отделно сериозната надпревара създава голяма конкуренция, което дава допълнителен тласък на технологиите. Трендовете към трансформация към зелена енергия, автоматизация и космическите технологии останаха незасегнати и продължават своя възход.

Граф 2. Пътят на иновациите

В един момент, когато пазарът наистина изглежда поне добре оценен, трябва да се запитаме: В какво бих инвестирал сега? Отговорът може да бъде намерен именно в тези сектори и тематични стратегии, които ще разгледаме в следващите няколко статии. Фондовете, които ще ви представим имат потенциала да се възползват максимално от ръста на тези иновации в следващите години и вероятно ще бъдат двигателите на икономиката, значително побеждавайки пазара. Една дългосрочна стратегия и инвестиция в тях определено би дала възможност за постигане на поне средната доходност на пазара в исторически план. В дългосрочен план вероятно голяма част от тези компании ще бъдат част от основните пазарни индекси. Без съмнение в какъв стадий от развитието им преминаваме в момента и независимо от оценките на компаниите в тези сектори, трендът пред тях тепърва ще се разгръща.

Следете блога ни за предстоящите статии, посветени на всяка от петте стратегии на бъдещето: