Всеки български инвеститор желае да си осигури висока доходност, но малцина са тези, които успяват да я постигнат и да спят спокойно във времена на изключителна волатилност на световните капиталови пазари. В такива моменти, колкото и да вярваме, че сме дългосрочни или че сме инвестирали в правилните активи, рядко успяваме да запазим трезвия си разсъдък и да действаме хладнокръвно и разумно.

Има две основни причини за това да действаме неправилно в несигурни времена що се отнася до инвестициите ни. На първо място, това е самозаблуждението, че сме наистина дългосрочни, без значение какво се случва на пазара. При последните две световни кризи обаче (технологичният балон от началото на хилядолетието и голямата финансова криза от 2007-2009г.) станахме свидетели на взаимосвързаност между цените на акциите и разпродажбите на капиталовите пазари – момент, в който множество големи инвеститори всъщност успяха да купят качествени активи на по-ниска цена. Втората причина е митът, че акциите на големи компании са защитени от силни движения в посока надолу. Само през 2008г. обаче дори в най-силната световна икономика – САЩ – изпаднаха в несъстоятелност над 200 компании с известен бранд, а множество други претърпяха спад в цените на акциите им колкото този на целия капиталов пазар, измерен през световния индекс S&P500. За да научите повече за това в какво можете да инвестирате, ако имате спестявания, но се притеснявате от финансова криза в средносрочен план, запишете се за следващото издание на специален безплатен уебинар на Карол Капитал Мениджмънт по тази тема. Ние ще ви изпратим цялата необходима информация по мейл около седмица преди излъчването.