Всеки български инвеститор желае да си осигури висока доходност, но малцина са тези, които успяват да я постигнат и да спят спокойно във времена на изключителна волатилност на световните капиталови пазари. В такива моменти, колкото и да вярваме, че сме дългосрочни, или че сме инвестирали в правилните активи, рядко успяваме да запазим трезвия си разсъдък и да действаме хладнокръвно и разумно.

Има две основни причини за това да действаме неправилно в несигурни времена що се отнася до инвестициите ни. На първо място, това е самозаблуждението, че сме наистина дългосрочни, без значение какво се случва на пазара. При последните две световни кризи обаче (технологичният балон от началото на хилядолетието и голямата финансова криза от 2007-2009г.) станахме свидетели на взаимосвързаност между цените на акциите и разпродажбите на капиталовите пазари – момент, в който множество големи инвеститори всъщност успяха да купят качествени активи на по-ниска цена.

Втората причина е митът, че акциите на големи компании са защитени от силни движения в посока надолу. Само през 2008 г. обаче, дори в най-силната световна икономика – САЩ – изпаднаха в несъстоятелност над 200 компании с известен бранд, а множество други претърпяха спад в цените на акциите им колкото този на целия капиталов пазар, измерен през световния индекс S&P 500.