Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

08
май
2024
#

Промоционален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест”

Промо период в навечерието на 20-годишнината от създаването на ДФ Адванс Инвест - първият български взаимен фонд

Уважаеми инвеститори,

На 07.05.2024 г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест” за определен промоционален период.

В периода от 10.05.2024 г. до 28.06.2024 г. включително УД “Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще прилага следния намален на половина размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест”:

Посочените разходи за емитиране в промоционален размер ще се прилагат за поръчки, подадени от 10.05.2024 г. до 28.06.2024 г. включително.

Последни новини