Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

13
март
2024
#

Промяна в наименованието „Спестовен план“ - "Инвестиционен план"

Скъпи клиенти, във връзка с регулаторни технически изисквания на надзорния орган Комисия за финансов надзор

Ви уведомяваме, че наименованието „Спестовен план“, отразяващо инвестиране на малки месечни вноски в управляваните от УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД фондове „Адванс Инвест“, „Адванс Глобал Трендс“, „Адванс Възможности в Нова Европа“, „Адванс Източна Европа-клас А“ и дистрибутираните фондове „Schroder ISF Global Sustainable Growth“ и „Schroder ISF Global Smaller Companies“, се заменя със следното ново наименование „ Инвестиционен план“.

Промяната обхваща всички делови взаимоотношения между Управляващото дружество и неговите контрагенти и настоящи и потенциални клиенти, и влиза в сила, считано от 14.03.2024 г.

Поздрави,

Екипът на Карол Капитал Мениджмънт

Последни новини