Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

09
ноември
2023
#

ДФ Адванс Инвест е на първо място в категория „Фонд в акции – развиващи се пазари“

Всяка година по традиция, Investor.bg обявяват представянето на договорните фондове в България и класират най-добре представящите се в няколко категории.

 

Всяка година по традиция, Investor.bg обявяват представянето на договорните фондове в България и класират най-добре представящите се в няколко категории. Тази година, в класацията бяха използвани данни за 94 колективни инвестиционни схеми, управлявани от 25 управляващи дружества. Резултатите бяха споделени официално на Investor Finance Forum, който се проведе на 7 ноември 2023г.

ДФ Адванс Инвест оглави първото място в категория „Фонд в акции – развиващи се пазари“в резултат на доброто си представяне по критериите за изготвяне на класацията:

1. Доходност от началото на годината (към 30.09.2023)
2. Стандартно отклонение за последната една година (към 30.09.2023)
3. Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2022)
4. Коефициент на Шарп (към 31.12.2022)
5. Такса управление на ДФ към 30.09.2023 г.

ДФ Адванс Инвест отчита доходност 15.22% от началото на годината към 31.10.2023. Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основната цел е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни. Фондът е активно управляван.

Повече за ДФ Адванс Инвест

Любопитно за водещите компании ДФ Адванс Инвест

 

Предупреждение за риска:

Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондове Адванс са активно управлявани и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите може да намерите тук.

Последни новини