Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

15
февруари
2023
#

Карол Семестър се завръща през 2023

Емблематичната програма „Карол Семестър“ се завръща, за да предостави уникална за България лятна обучителна програма за млади финансови анализатори.


Те ще имат възможност  да бъдат обучавани от експерти с опит в световни лидери като Goldman Sachs, Barclays Capital и Boston Consulting Group. Преобладаваща част от завършилите програмата впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции. „Карол Семестър“ е създадена за студенти от специалности, свързани с икономика, счетоводство, бизнес и финанси, както и за такива, които имат желание да придобият практически знания във финансовата индустрия. 

Програмата се провежда в периода от 3-ти до 28-ми юли в сградата на Финансова Група „Карол“, гр. София.

 КАРОЛ СЕМЕСТЪР БРОШУРА

Групата „Карол“ е лидер в небанковата финансова индустрия в България вече 30 години и предоставя услуги в сферата на управлението на активи, капиталовите пазари, борсовата търговия и инвестиционното банкиране.

През 2023 г. „Карол Семестър“ се завръща с осъвременена програма, разделена в четири едноседмични модула с определен фокус и цел да развият специфични знания и практични умения на участниците. Модулите включват множество упражнения, посещения на бизнеси, оценка на реална компания и лекции от уважавани  професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.

 

 

Модули на програмата

 

 

 

Теми, които обхваща програмата

 

Изисквания към кандидатите:

 

Как да кандидатствате:
Представете своята кандидатура с:

Кандидатите трябва да изпратят до 12 май 2023 г. по електронна поща на адрес semester@karoll.bg гореизброените документи.

Дължината на мотивационното писмо да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачена за предпочитане във файл тип *pdf.

Как ще протече подборът?

 

Допълнителна информация може да получите чрез електронна поща на адрес: semester@karoll.bg

Очакваме ви!

Последни новини