Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

31
май
2021
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Възможности в Нова Европа

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Възможности в Нова Европа

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което дружеството няма да приема поръчки за дялове на управлявания от него договорен фонд „Адванс Възможности в Нова Европа“ на 3 юни 2021 г., тъй като сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на фонда са допуснати или се търгуват, ще бъде спряно поради официални почивни дни и с оглед запазване на интересите на инвеститорите предвид международната обстановка.

Последни новини