Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

12
август
2019
#

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД „АДВАНС КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД"

Съветът на директорите взе решение за прекратяване на Фонда.

Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД , организиращо и управляващо Договорен фонд „Адванс Консервативен Фонд" („Фонда“) на свое заседание на 12.08.2019 г. взе решение за прекратяване на Фонда и считано от същата дата да спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фонда и изчисляването на нетна стойност на активите, поради липса на инвеститори, притежаващи дялове от Фонда и дялове в обращение. Последна нетна стойност на активите на Фонда, както и емисионна стойност, нетна стойност на един дял и цена на обратно изкупуване са изчислени и обявени за 09.08.2019 г.

При въпроси, можете да се свържете с наш представител на следните координати :

гр. София 1164, ул. Златовръх 1, тел: (2) 4008 396, от 9:00 до 17:00 ч.

 

Последни новини