Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

13
януари
2017
#

През 2016 година Карол Капитал Мениджмънт удвои привлечените активи в Schroders до близо 200 млн. лв.

През изминалата година фондовете на глобалния асет мениджър Schroders, предлагани в България от Карол Капитал Мениджмънт се радваха на силен интерес.

Това показва засилване на положителната тенденция, че все повече от домакинствата в България осъзнават важността и ползите от това да насочват част от спестяванията си към популярните в цял свят взаимни фондове. През годината средствата инвестирани чрез фондове на Schroders се удовиха и достигнаха близо 200 млн. лева.

За инвестиция в тези фондове не са необходими сериозни спестявания. Всъщност като един от най-лесните начини за инвестиране в тези глобални фондове се утвърди месечния спестовен план, предлаган от Карол. Чрез него всеки може да инвестира ежемесечно, като заделя част от дохода си – минималната месечна вноска е само 100 лева. По този начин хората се възползват от доходността на капиталовите пазари в дългосрочен план, защото парите им са инвестирани и работят във времето.

Последни новини