Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

17
май
2024
#

Програма „Карол Семестър“ се завръща

Емблематичната програма „Карол Семестър“ се завръща, за да предостави уникална за България лятна обучителна програма за млади финансови анализатори.

Те ще имат възможност да бъдат обучавани от експерти с опит в световни лидери като Goldman Sachs, Barclays Capital и Boston Consulting Group. Преобладаваща част от завършилите програмата впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции.

„Карол Семестър“ е създадена за студенти от специалности, свързани с икономика, счетоводство, бизнес и финанси, както и за такива, които имат желание да придобият практически знания във финансовата индустрия. Програмата се провежда в периода от 15-ти юли до 9-ти август в сградата на Финансова Група „Карол“.    

Групата „Карол“ е лидер в небанковата финансова индустрия в България вече 30 години и предоставя услуги в сферата на управлението на активи, капиталовите пазари, борсовата търговия и инвестиционното банкиране.      

Програмата е разделена в четири едноседмични модула с определен фокус и цел да развият специфични знания и практични умения на участниците. Модулите включват множество упражнения, посещения на бизнеси, оценка на реална компания и лекции от уважавани професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.

Модули на програмата

Изисквания към кандидатите:

Как да кандидатствате:

Представете своята кандидатура с:

 

Кандидатите трябва да изпратят до 30 юни 2024 г. по електронна поща на адрес semester@karoll.bg гореизброените документи.

Дължината на мотивационното писмо да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачена за предпочитане във файл тип *pdf.

Как ще протече подборът?

 

За допълнителна информация, моля да се обърнете към нас на електронна поща на адрес semester@karoll.bg.

Очакваме ви!    

Последни новини