Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

13
февруари
2024
#

Маркетиране на клас А на ДФ „Адванс Източна Европа“

Уважаеми инвеститори в клас А на ДФ „Адванс Източна Европа“,

Уведомяваме Ви, че на 13.02.2024 г. УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД извърши преглед на обстоятелствата, за които се е считало, че възпрепятстват и/или правят неподходящи промотирането или маркетирането на клас А на ДФ „Адванс Източна Европа“ („Фонда“). Констатирано е, че след възобновяването на емитирането и обратното изкупуване на дяловете от клас А на Фонда, считано от 09.01.2023 г., тези обстоятелства са отпаднали по отношение на клас А на Фонда като пречка УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД да извършва маркетингови услуги за клас А на Фонда и да промотира същия, поради което има основания да възобнови получаването на възнаграждение за извършваните от него маркетингови услуги за клас А на Фонда. Вземайки предвид горното, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за възстановяване на пълния размер на възнаграждението си за маркетингови услуги за клас А на ДФ „Адванс Източна Европа“ и представляващи разходи за същия, в пълния размер от 0,12% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда, считано от 15.02.2024 г.

С уважение,

Екипът на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Последни новини