Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

29
януари
2024
#

Промени в Тарифа за такси и комисионни на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Уведомяваме Ви, че на свое заседание, проведено на 29.01.2024г.,

Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД е приел промени в Тарифа за такси и комисионни на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, приложими считано от 01.03.2024 г. при предоставяне на допълнителни услуги, включително такива по доверително управление на портфейли на индивидуални инвеститори.“

Последни новини