Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

24
януари
2024
#

Промоционален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест” и ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”

На 24.01.2024 г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение

за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест” и ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа” за определен промоционален период.

В периода от 29.01.2024 г. до 16.02.2024 г. включително УД “Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще прилага следния намален на половина размер на разходите за емитиране:

На ДФ “Адванс Инвест”:

И на ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”:

Посочените разходи за емитиране в промоционален размер ще се прилагат за поръчки, подадени от 29.01.2024 г. до 16.02.2024 г. включително.

 

Информация за риска:

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови Иванов. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще.

Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на фондовете.

Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате, и/или се запознайте с приложимите документи за други инвестиционни услуги. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Документите са достъпни на български и английски език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Обобщение на правата на инвеститорите може да бъде намерено тук и тук.

 

Последни новини