Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

21
юни
2023
#

Промоционален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест”

Решение за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест” за определен промоционален период

Уважаеми инвеститори,


На 21.06.2023г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дялове на ДФ “Адванс Инвест” за определен промоционален период.

В периода от 26.06.2023г. до 14.07.2023г. включително УД “Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще прилага следния намален на половина размер на разходите за емитиране:

 

Посочените разходи за емитиране в промоционален размер ще се прилагат за поръчки, подадени от 26.06.2023г. до 14.07.2023г. включително.

 

Последни новини