27
септември
2021
#

Промоционален размер на емисионни разходи за ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”

Промоционален размер на емисионни разходи за ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”

Уважаеми инвеститори,

На 23.09.2021г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дяловете на ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа” за определен промоционален период.

В периода от 01.10.2021г. до 30.11.2021г. УД “Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще обявява емисионните стойности на дяловете на ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа” прилагайки следния намален размер на разходите за емитиране:

Посочените емисионни разходи в промоционален размер ще се прилагат за поръчки, подадени до 29.11.2021г. включително.

Последни новини