Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

27
септември
2021
#

Промоционален размер на емисионни разходи за ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”

Промоционален размер на емисионни разходи за ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа”

Уважаеми инвеститори,

На 23.09.2021г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дяловете на ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа” за определен промоционален период.

В периода от 01.10.2021г. до 30.11.2021г. УД “Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще обявява емисионните стойности на дяловете на ДФ “Адванс Възможности в Нова Европа” прилагайки следния намален размер на разходите за емитиране:

Посочените емисионни разходи в промоционален размер ще се прилагат за поръчки, подадени до 29.11.2021г. включително.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .

Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства.

Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове.

Последни новини