Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

10
ноември
2020
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Възможности в Нова Европа

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Възможности в Нова Европа

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което дружеството няма да приема поръчки за дялове на управлявания договорен фонд „Адванс Възможности в Нова Европа на 11 ноември 2020 г. поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на ФОНДА са допуснати или се търгуват, е спряно поради официален почивен ден и с оглед запазване на интересите на инвеститорите предвид международната обстановка.  

Бъдете здрави,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Последни новини