Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

11
юни
2020
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Източна Европа

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фонд Адванс Източна Европа

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение, съгласно което дружеството няма да приема поръчки за дялове на управлявания договорен фонд „Адванс Източна Европа на 12 юни 2020г. поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на ФОНДА са допуснати или се търгуват, е спряно поради официален почивен ден и с оглед запазване на интересите на инвеститорите предвид международната обстановка.  

Бъдете здрави,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

Последни новини