Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

29
май
2020
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Адванс Инвест и Адванс Глобал Трендс

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Адванс Инвест и Адванс Глобал Трендс

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД, взе решение съгласно което дружеството няма да приема поръчки за дялове на управляваните договорни фондове „Адванс Инвест“ и "Адванс Глобал Трендс" на 1 юни 2020г. поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на ФОНДА са допуснати или се търгуват, е спряно поради официален почивен ден и с оглед запазване на интересите на инвеститорите предвид международната обстановка.  

Бъдете здрави,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

 

Последни новини