Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

17
май
2019
#

Регионът на Източна Европа - двигател на растежа в Европа

Всички страни от региона на Централна и Източна Европа, които са публикували данни, отчитат по-висок от средния за евро-зоната ръст

Регионът на Източна Европа продължава да бъде двигател на растежа в Европа като цяло, става ясно от публикуваните днес предварителни данни за ръста на БВП през първото тримесечие на 2019 г. Всички страни от региона на Централна и Източна Европа, които са публикували данни, отчитат по-висок от средния  и за ЕС, и за евро-зоната ръст, заемайки безусловно челните позиции по темп на нарастване.

Особено позитивни са данните за Централна Европа – Унгария отчита ръст от над 5%, заемайки първото място в Европа, а Полша засилва темпа до 4,6%. Същевременно Румъния, при която се наблюдаваше осезаемо забавяне миналата година, също отчита сериозно засилване на темпа спрямо последното тримесечие на 2018 г.

Източник: Евростат

Последни новини