Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

03
октомври
2018
#взаимни фондове
#Schroders
#Румъния

Карол Капитал Мениджмънт разширява дейността си и в Румъния

Българското управляващо дружество ще предлага фондовете на своя партньор Schroders в северната ни съседка

УД Карол Капитал Мениджмънт стартира предлагането на фондовете на своя партньор Schroders на румънския пазар. След нотификация на Комисията за финансов надзор и регулаторните органи в Букурещ и Люксембург, управляващото дружество започва да извършва дейност на територията на Румъния при условията на свободно предоставяне на услуги.

Вече е факт регистрацията на първите люксембургски фондове на британския асет мениджър Schroders.  Карол Капитал първоначално ще фокусира усилията си в запознаване на румънските институционални инвеститори с разнообразните инвестиционни възможности, които предлагат тези глобални фондове – над 100 на брой в различни класове активи, региони, теми и сектори. Институционалните инвеститори в Румъния, в лицето на пенсионните фондове, застрахователни компании, финансовите конгломерати SIF и пр., се развиват динамично през последните години по линия на ръст на управляваните активи и диверсификация на портфейлите.

Инвестиционните стратегии на Schroders комбинират 200-годишна история на глобален лидер в асет мениджмънта с най-иновативните подходи в портфейлното управление и като такива вярваме, че са много подходящи за професионалните инвеститори и в Румъния“, заяви Даниел Ганев, изп. директор на Карол Капитал Мениджмънт.

От старта на партньорството между Карол и Schroders през 2012г, привлечените средства в България надхвърлят 270 млн. лв. от всички типове клиенти – индивидуални инвеститори и спестители, фирми, фондации, университети, пенсионни фондове и пр. „Навлизането ни на румънския пазар е логична стъпка за нас, след големия интерес към фондовете на британската компания у нас“, добави Даниел Ганев.

След големите институционални инвеститори, предстои Карол Капитал да направи фондовете достъпни и за домакинствата в северната ни съседка, чиито спестявания – подобно на тези у нас - също се държат основно в банкови депозити и имоти.

 

 

Последни новини