Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

10
август
2018
#взаимни фондове
#пазари

Тенденцията за силно вътрешно търсене в страните от ЦИЕ ще се запази и ще компенсира негативните ефекти от търговските войни

Анализаторите на УД Карол Капитал Мениджмънт остават позитивни за пазарите в Централна и Източна Европа в прогнозата си за второто полугодие на 2018 г.

Нарастващите опасения за корекция на глобалните пазари доведоха до засилена волатилност през първата половина на 2018 г., като в допълнение тя бе подсилена и от очертаващите се глобални търговски войни. Темповете на ръст в Европа като цяло се забавиха след значително ускоряване на икономическата активност в края на 2017 г. Тази несигурност се отрази на почти всички пазари от региона на Централна и Източна Европа, отчитат анализаторите на Карол Капитал Мениджмънт в анализа си за първото 6-месечие на 2018 г. Експертите на дружеството, което управлява 3 взаимни фонда, инвестиращи в региона на ЦИЕ, обаче остават оптимистично настроени за региона, въпреки засилващите се опасения от търговски войни.

„Безспорно при обострянето им регионът би пострадал по линия на силната си търговска обвързаност с евро-зоната, която е в голяма степен уязвима от очертаващите се търговски спорове“, смята портфейлният мениджър на Адванс Източна Европа и  Адванс Възможности в Нова Европа Надя Неделчева. „Независимо от това обаче последните години, през които се наблюдаваше по-слабо търсене от страните от евро-зоната поради забавянето на темпа на ръст там, това, което характеризираше региона на ЦИЕ бе силно вътрешно търсене, което компенсираше негативните ефекти от по-слабия износ. Така страните от региона успяваха да растат много по-силно от развита Европа. Очакваме, че тази тенденция ще се запази предвид ситуацията на пазара на труда, а именно ниска и падаща безработица и ръст на възнагражденията. От друга страна ръстът ще бъде подкрепян и от повишената инвестиционна активност по линия на засилването на темпа на усвояване на евро-фондове“, коментира тя. Анализаторите на ККМ са категорични, че регионът остава най-евтиният в световен мащаб, а това го прави привлекателен за инвестиции.

Индексът MSCI EFM Europe+CIS (E+C) ex RU се намира на нива с около 55% по-ниски спрямо върха от 2007 г., посочват анализаторите на Карол.Същевременно регионът се търгува при оценъчни съотношения под тези за глобалните развиващи се и развити пазари, както и на по-ниски нива спрямо средните исторически. Всичко това предполага сериозен потенциал за наваксване въпреки вероятността за допълнителна волатилност на пазарите, произтичаща от течащите търговски войни, както и от цялостните настроения към развиващите се пазари.

България

На 18 юли България официално подаде искане до ЕЦБ да влезе в т.нар тясно сътрудничество, известно още като банковия съюз. Шансовете това да се случи още през 2022-ра са повече от реални. Този факт е позитивен, поради това че процесът по приемане на еврото обикновено върви и с конкретни ангажименти за структурни реформи. Ако правителството реализира необходимите реформи, това би следвало да доведе до по-бърз икономически растеж и сближаване на доходите в България с тези в страните от Еврозоната.

„Очакваме пoлoжитeлнитe eфeĸти зa иĸoнoмиĸaтa да зaпoчнaт дa ce yceщaт oщe в мoмeнтa, в ĸoйтo oфициaлнo зaпoчнe пpoцeca нa пpиcъeдинявaнe ĸъм зoнaтa нa oбщaтa вaлyтa“, казва Тихомир Каунджиев, портфейлен мениджър на Адванс Инвест, в чийто инвестиционен фокус са България и Румъния. „Считаме, че приемането на България в еврозоната ще бъде ключово за нивото нa cyвepeнния ĸpeдитeн peйтинг и инвестициите в страната. Зa Бългapия Ѕ&Р нeoтдaвнa oбяви изpичнo, чe влизaнeтo в ЕRМ ІІ щe бъдe фaĸтop зa пoвишaвaнe нa peйтингa нa cтpaнaтa. Bдигaнeтo нa peйтингa oт cвoя cтpaнa щe дoвeдe и дo пo-ниcĸи лиxви, пo-лeceн дocтъп дo финaнcиpaнe и пoвeчe инвecтиции“, коментира той.

Пролетната прогноза на Европейската комисия (ЕК) е по-оптимистична за икономиката на България. Очакванията са ръстът на реалния брутния вътрешен продукт (БВП) на България да достигне 3.8% и 3.7% през 2019 година. Основният двигател на ръста ще остане вътрешното потребление, което се дължи на подобряването на ситуацията на трудовия пазар и повишаването на реалния разполагаем доход. Допълнителен фактор който ще подкрепят растежа на частните инвестиции са ниските лихви.

Текущото P/E на компаниите от SOFIX е 12.5x при средно 12.7x за последните 2 години. Това показва, че акциите на българските компании включени в индекса се търгуват близо до средната величина от историческия период.

Румъния

Румънският икономически растеж отчете по-бавно темпо от 4% на годишна база през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с 5,7% годишен растеж през същия период на миналата година. Очакваният икономически растеж от финансовото министерство в Румъния за тази година е 5.4%. Според новите прогнози БВП на Румъния ще достигне 945 млрд.леи (203 млрд. долара) през 2018 г. За сравнение - през миналата година оценката за БВП беше на стойност 858,7 млрд. леи. Позитивен е фактът, че МВФ повишава очакванията си за страните от Източна Европа, като предвижда БВП на Румъния да нарасне значително над този на еврозоната.

Заплаха пред развитието на публичните компании в Румъния е ситуацията на несигурност предвид заявените намерения за промяна в пенионно-осигурителния модел и ценообразуването спрямо горива и електрическа енергия. Румънското правителство публикува информация за нова методология за изчисляване на тарифите на електричеството, която бе обявена на 22-ри май от Националната агенция за регламентиране в енергетиката, максималните цени на тока за битовите потребители ще спаднат средно с 3.53% от началото на второто полугодие. Освен това Долната камара на румънския парламент одобри закон за офшорните зони, който вдига данъците за добивните компании т.е. главно тези, които се добиват от петрол.

Русия

Икономическите данни сочат продължение на възстановяването на руската икономика като ръстът през първото тримесечие на годината се засили, след осезаемо забавяне през втората половина на 2017 г. През Q1’18 БВП на страната се повиши с 1.3%, в голяма степен движен от вътрешното потребление. Позитивния тренд при цената на петрола оказва благоприятно влияние върху руската икономика предвид силната зависимост на бюджета от петролните компании. Налице е подобряване на настроенията към пазара основно поради ръста на петрола, както и ниските оценъчни съотношения.

Турция

Въпреки ниските съотношения, при които се търгуват акциите в Турция, отношението към пазара е предпазливо. Въпреки че в дългосрочен план експертите на ККМ остават позитивни за пазара, в краткосрочен е напълно вероятно да видим допълнителна волатилност при пазара на акции и при местната валута поради геополитическите рискове. Ще следим доколко политиката на Ердоган е насочена освен към растеж, и към дисбалансите в икономиката.

Полша

Анализаторите са позитивно настроени към полския пазар. Очакванията са добрите макроикономически перспективи в региона и нарастващата увереност на бизнеса ще доведат до повишено търсене на  кредити и съответно до по-силни резултати на банките.  Особено позитивни са експертите за IT сектора в региона като цяло поради общите тенденции, а също така и поради очакваните нови финансирания по линия на европейски проекти.

Сърбия

Сърбия остава един от най-подценените пазари в региона с P/E на ttm база от 6.5x към края на юни. Проблем обаче, както и при България, представлява слабата ликвидност. Анализаторите продължават да имат позитивни очаквания за банковия и строителния сектор с оглед на подобряващите се перспективи пред сръбската икономиката.

Хърватска

Оставаме позитивни за развитието на компаниите от туристическия сектор, като секторът отчита силни резултати и поради предприетите мерки за удължаване на туристическия сезон. За първите 5 месеца на годината броят туристи посетили страната е скочил с 19%.

 Гърция

През юни УД Карол Капитал Мениджмънт стартира инвестиции в Гърция като резултат от стабилизирането на икономиката на страната от финансовата криза.Очакванията за пазара са позитивни.

Украйна

            Украинският пазар бе сред  най-силно представящите се пазари в региона през първата половина на 2018 г. с ръст на UX индекса от 15.9%, а украинската гривна поскъпна с близо 10% спрямо еврото. Въпреки позитивните индикатори в икономическото развитие на Украйна обаче, настроенията към него са предпазливи, заради изключително ниската ликвидност на акциите листвани на местния пазар.

Унгария

Анализаторите остават позитивни за унгарската икономика по линия на очаквания за допълнително засилване на вътрешното търсене, което също както и в останалите страни е стимулирано от пазара на труда и много по-ниската от средната за ЕС безработица. Въпреки че унгарския пазар се радва на вниманието на чуждите инвеститори, основен проблем тук остава факта, че около 95 % от пазарната капитализация на пазара се дължи на 4 компании.

Чехия

Чешката икономика също отчете силен ръст през първото тримесечие на годината – 4.4% спрямо същия период на миналата година. Както и при повечето други страни от региона, засилената активност се дължеше на солидното вътрешно търсене и повишена инвестиционна активност. Безработицата в Чехия остава най-ниската в целия Европейски съюз – 2.3% в края на май. Затегнатият пазар на труда, освен че стимулира потреблението, от друга страна налага и инвестиции в автоматизиране на дейностите, което от своя страна води и до осезаем принос на инвестициите в ръста на БВП  на страната.

 

Пълните анализи на портфейлните мениджъри можете да прочетете тук 

Адванс Инвест

Адванс Източна Европа

Адванс Възможности в Нова Европа

Последни новини