Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

28
юни
2018
#финансова грамотност
#лични финанси
#социална отговорност

Даниел Ганев беше част от журито във модул от програмата „Практични финанси“

Финансова група Карол е един от основните корпоративни партньори на програмата на JA България, насочена към учениците в страната

Изпълнителният директор на Карол Капитал Мениджмънт Даниел Ганев беше част от журито по време на иновационен лагер от програмата „Практични финанси“, в който 32-ма ученици, завършващи 9. и 10. клас от Варна, Габрово, Пазарджик, Русе, Благоевград, Сливен, Пловдив и София решаваха казус, свързан с управлението на личните финанси.

В презентации от по 4 минути учениците дадоха своите финансови обосновки пред  жури, в което участваха още Анастас Петров, изпълнителен директор на NN България, Димитър Димитров, заместник-управител на БНП Париба Лични финанси и Вера Петканчин, оперативен директор на JA България. Участниците, разпределени в екипи от по 6 и 7 души учениците оформиха своите консултантски съвети към героя от казуса Иван, който е техен връстник и трябва да мотивира и от финансова гледна от финансова гледна точка решенията за инвестиция в образование, жилище, автомобил, сключване на граждански брак.

Екип „Бизнес“ впечатли журито с най-добра аргументация на финансовия казус и най-добре обоснова своята консултация към клиента. Членове на екипа-победител бяха учениците Ирина Антонова (МГ „Д-р Петър Берон“, Варна), Айдоан Балъкчиев (ПМГ „Константин Величков“, Пазарджик), Петьо Недев (МГ „Баба Тонка“, Русе), Радостина Стоянова (ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен), Михаела Войнова (108. СУ „Николова Беловеждов“, София).

Финансова група Карол е един от основните корпоративни партньори на програмата „Практични финанси“.  Програмата на JA България надгражда компетентностите, усвоявани в рамките на общообразователната подготовка, което благоприятства въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка. В следващите два месеца предстои финализиране на учебното съдържание в смесен формат на обучение (познатото преподаване в клас, комбинирано с използване на дигитални ресурси), както и издаването на учебник „Практични финанси“, който екип на Джуниър Ачийвмънт България разработва, а корпоративните и институционални партньори на проекта се включват с казуси от практиката.

„За нас този проект е много важен, защото той се базира на ценностите и философията, които Финансова група Карол изповядва – а именно, да работим с младите хора за подобряване на финансовата и инвестиционната им култура“, сподели Даниел Ганев. „Това допринася за напредъка на всеки един от нас и на обществото като цяло. Програмата „Практични финанси“, подкрепена и от държавата, и от финансовия сектор, вярваме, че ще допринесе това поколение да е първото, което няма да произнася думи като възрастен човек и пенсионер със съжаление. Радостно е, че виждаме как младите хора вече започват да вземат в свои ръце финансовото си бъдеще“, добави той.

Институционални партньори на Джуниър Ачийвмънт в провеждане на пилотната и същинската фаза в училище са Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходи. Със своята ценна експертиза и осъзнаването на необходимостта от преподаване на лични финанси в училище, инициативата подкрепят и представителите на финансовия сектор – Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД).

 Първата пълна академична година на изпълнение на програмата ще бъде новата учебна година – 2018/2019, когато в рамките на 72 учебни часа или два срока, „Практични финанси“ ще се преподава в 50 училища в България, отново с подкрепата на ментори от бизнеса, представители на корпоративните партньори на инициативата.

Последни новини