Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

09
март
2015
#фондови пазари
#прогноза
#sofix

Адванс IPO Фонд стана Адванс Възможности в Нова Европа

С решение от 23 февруари 2015 г. Комисията за финансов надзор одобри новата стратегия и смяната на името на Адванс IPO Фонд на Адванс Възможности в Нова Европа (Advance Emerging Europe Opportunities). Фондът ще инвестира в акции на компании от региона на Централна и Източна Европа, но преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Допускат се и инвестиции и в австрийски компании, чиито приходи са в значителна степен генерирани в региона. Фондът ще продължи да участва активно в IPO сделки, като по преценка на Управляващото дружество  може да участва и в IPO-та в други страни от региона на ЦИЕ извън горепосочените, като целта ще е  възползване от атрактивни възможности и в този случай ще се прилага правило за краткосрочен хоризонт на държане на инвестициите (до няколко месеца). Инвестиционният фокус на Адванс Възможности в Нова Европа обаче няма да бъде лимитиран само до IPO сделки и нови компании, а ще се инвестира също така и в търгувани от преди компании, които Карол Капитал Мениджмънт счита за подценени. Страните, към които фонда се насочва, от една страна носят потенциала на развиващите се държави поради по-ранния стадий, на който се намират самите пазари, както и икономиките им. Същевременно обаче капиталовите им пазари имат по-високо ниво на развитост по линия на ликвидност и прозрачност на компаниите спрямо редица други страни от региона, което респективно намалява рисковете. Съветът на Директорите на Управляващото Дружество Карол Капитал Мениджмънт взе решение за промяна на името и стратегията на Адванс IPO Фонд в края на 2014 г. „След внимателен анализ на конюнктурата и перспективите пред сегмента на първични публични предлагания в региона на Централна и Източна Европа“, обяснява Надя Неделчева портфолио мениджър на Адванс Инвестиции в Нова Европа, „и запазвайки увереността си, че в дългосрочен план IPO-тата в региона имат силен потенциал, ние смятаме, че към настоящият момент строгото придържане към тази стратегия при текущите пазарни условия ще доведе до пропускането на атрактивни възможности за нашите инвеститори“, завършва тя. При структуриране на портфейла на новия фонд представянето му ще се съпоставя с индекса MSCI EFM Europe+CIS ex Russia. Новата стратегия на Адванс Възможности в Нова Европа даде резултат още през февруари, след започналото преструктуриране на портфейла, като акциите на фонда поскъпнаха с 2,28 % през месеца. На положителна територия завършиха и останалите фондове от фамилията Адванс. Пълният текст на инвестиционните коментари на четирите фонда можете да прочетете тук.

Последни новини