Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

03
октомври
2013
#фондови пазари
#прогноза
#sofix

Адванс Инвест вече е договорен фонд

От днес, 3 октомври 2013г., започна отново издаването и обратното изкупуване на дялове от „Адванс Инвест“ след окончателното му преобразуване в договорен фонд, управляван от Карол Капитал Мениджмънт.

От днес, 3 октомври 2013г., започна отново издаването и обратното изкупуване на дялове от „Адванс Инвест“ след окончателното му преобразуване в договорен фонд, управляван от http://karollcapital.bg

_blank external-link-new-window karollcapital.bg>Карол Капитал Мениджмънт. През август тази година СД на http://karollcapital.bg

_blank external-link-new-window karollcapital.bg>Карол Капитал Мениджмънт и СД на ИД "Адванс Инвест" АД взеха решение за преобразуване на дружеството Адванс Инвест АД в договорен фонд, поради което беше прекратено издаването и обратното изкупуване на акции от него.


Преминаването си към "по-олекотена" структура ще има изключително позитивен ефект за инвеститорите в Адванс Инвест, като непосредствените ползи ще бъдат свързани с намаляване на разходите по администриране на дейността. В резултат на това се очаква значително намаляване на разходите и оттам допълнително подобряване на доходността. Ще се улесни и администрирането на самия фонд - отпада необходимостта от наличие на Съвет на директорите на инвестиционното дружество, както и провеждане на ОС на акционерите. Управлението на дейността се поема изцяло от http://karollcapital.bg

_blank external-link-new-window karollcapital.bg>Управляващото дружество. Преобразуването не засяга инвестицията на акционерите - като следва единствено простото трансформиране на акциите в дялове в съотношение 1:1.


От началото на 2013 година, започна по-съществено събуждане на българския и румънския фондови пазари, в които инвестира Адванс Инвест. От началото на годината те се представиха изключително силно. Българският пазар, измерен чрез индексът SOFIX, е реализирал ръст от 32 %, докато румънският BET е поскъпнал със 17 % от началото на годината.


Стратегия на фонда остава насочена към инвестиции на двата пазара - България и Румъния, като приоритет се дава на позициите с по-висока ликвидност и на големите компании, търгувани на двата пазара. С огледа на това, делът на румънските акции значително нарасна в последните година, като към момента съотношението е 55% срещу 35%, в полза на българските компании, но с тенденция да се увеличава теглото на акциите в северната ни съседка. Основание за това са редицата интересни IPO-та на големи и структуроопределящи компании там, които се очакват да се реализират в края на тази и през следващата година. След преструктурирането на голяма част от позициите в портфейла на фонда през 2012г., той успя също да отбележи поскъпване от началото на година, като до момента е с постигнат ръст от 10.25 %.


Най-голямата позиция в портфейла на фонда е именно най-големият по рода си борсово търгуван фонд в Източна Европа - Fondul Proprietatea, който притежава дялове в почти всички големи държавни компании в Румъния. Създаден през 2005г. с цел да обезщети румънски граждани, които са загубили собствеността си по време на комунизма, той започва да се търгува в началото на 2011г. Още отпреди неговото официално публично предлагане, Адванс Инвест става инвеститор в него, като оттогава той се превръща в най-голямата позиция на фонда. Представянето му от началото на годината е също впечатляващо - с ръст от 39 % досега. Именно тази позиция допринася за това в класацията по сектори холдингите да са с най-високо тегло в портфейла - 32 %, следвани от енергетиката и финансите с по 17 % - два от най-добре представените на двата пазара.


Очакванията се инвестициите в новите публични компании от Румъния да повишат теглото на отрасъла енергетика в близко бъдеще. Като цяло http://karollcapital.bg

_blank external-link-new-window karollcapital.bg>Управляващото дружество запазва позитивното си мнение за двата пазара (от общо  инвестираните активи над 90 %  са в акции към този момент), като очаква да запазят доброто си представяне от началото на годината. Възстановяването на Западноевропейската икономика от средата на годината може да се окаже ключово за това, тъй като именно Германия е най-големият търговски партньор на двете страни. Допълнително се очаква да се повиши и интереса на чуждестранни инвеститори към региона, който остана далеч от фокуса им през последните 5 години. 

Последни новини