Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

В какво и как да инвестирам?

Преди да започнете да инвестирате, Вие трябва първо да определите Вашия индивидуален профил като инвеститор. Това означава да изясните какви точно са Вашите финансови цели, текущо финансово състояние, инвестиционен опит и отношение към риска на финансовите пазари.

Ние сме разработили за Вас специална анкета, след попълването на която ще добиете представа какъв тип инвеститор сте и какъв е подходящият за вас портфейл от финансови активи.

Вие ще можете да видите подробно описание на характеристиките на типа инвеститор, към който спадате, както и примерен портфейл.

След като вече знаете какъв тип инвеститор сте и какъв е подходящият за Вас микс от финансови активи - обадете ни се, за да структурираме Вашия индивидуален инвестиционен портфейл, с който ще постигнете своите финансови цели!

Вие може да не се съгласите с този профил и да структурирате свой инвестиционен портфейл по Ваше усмотрение. Карол Капитал Мениджмънт не носи отговорност за никакви загуби, реализирани в следствие на попълването на анкетата и ползването на някои от примерните портфейли.

Когато се абонирате да получавате подробна информация относно Вашия инвеститорски профил на мейл, Вие се съгласявате да получавате непоискано търговско предложение.