Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

29
юли
2021

Спестителите очакват двуцифрена възвръщаемост на инвестициите: това знак за опасност ли е?

Последното глобално проучване на нагласите на инветситорите на Schroders показва, че въпреки продължаващите сътресения на пандемията, инвеститорите са изключително оптимистични по отношение на бъдещата възвращаемост на фондовия пазар. Възможно ли е емоциите им да ги подвеждат?

Днешните спестители са по-оптимистични от който и да е момент през последните пет години, очаквайки бъдещата възвръщаемост на инвестициите им да достигне средно над 11% годишно. Положителен знак е, че те са по-склонни да инвестират допълнително и да проверяват инвестициите си по-често - но най-поразителното от всичко е, че очакват по-висока бъдеща възвръщаемост.

Тези констатации са част от проучването на Schroders Global Investor Study 2021, което отчита тенденциите, базирани на отговорите и мненията на повече от 23 000 спестители по целия свят.

Това очакване на инвеститорите, представлява най-оптимистичната прогноза от 2016 г., когато започна ежегодното проучване.

Оптимизмът на инвеститорите идва на фона на несигурността

Още по-изненадващо е, че този оптимизъм идва в момент на изключителна несигурност, тъй като глобалните икономики продължават да се възстановяват от сеизмичния шок на пандемията. Предишни проучвания от тази поредица показват, че очакванията за годишна възвръщаемост се увеличават с около една десета за четири години, от 10% през 2017 г. до 11,3% за тази година, както е показано на графиката по-долу. Въпреки фактът, че действителните инвестиционни стойности са се движили много по-бавно.

Както показва зелената колона, реалната възвръщаемост на фондовия пазар през този период се оказа силно волатилна, варираща от 28% ръст през 2019 г. до спад от 8% през 2018 г.

Миналата година демонстрира тази нестабилност в още по-кратък срок: подплашени от разпространението на Covid-19, глобалните цени на акциите паднаха с 34%, но възвърнаха - и след това надвишиха - предишното си ниво през девет месеца.

Професионалните прогнози са далеч по-скромни

Прогнозите на икономистите на Schroders, са много по-ниски от тези на инвеститорите.

През януари 2021 г. икономистите на Schroders определят годишната дългосрочна възвръщаемост на фондовите пазари за основните пазари като САЩ, Еврозоната, Великобритания и Япония съответно на 5,3%, 5,6%, 6,8% и 3% .

Това е по-малко от половината от очакваната възвръщаемост на инвеститорите, чиито отговори съставляват Schroders Global Investor Study. И прогнозите на икономистите се отнасят само до акции, които обикновено имат възвращаемост значително повече от други компоненти на портфейла на спестители като облигации и пари в брой.

Докато очакванията на анкетираните инвеститори за възвръщаемост нарастват година след година, прогнозите на икономистите на Schroders за възвръщаемост на повечето развити пазари са паднали през последните 12 месеца.

 

Какво би могло да обясни разминаването в тези възгледи?

Стюарт Подмор, специалист по поведенчески инвестиционни прозрения в Schroders, предполага, че едно от обясненията се крие в емоционалната реакция на инвеститорите на последните събития и пазарните движения. Той смята, че сътресението на пандемията е създало безпокойство, което е довело до по-малко дългосрочно мислене сред инвеститорите, което се проявява в нуждата ни да преразглеждаме по-често инвестициите ни.

„Пандемията, локдауна и всички свързани с това усложнения също може да са повлияли на способността на инвеститорите да осъзнават риска“, казва той. Резултатът е, че очакванията за бъдеща възвръщаемост стават по-малко реалистични.

„Експертният“ ефект

Един интересен аспект на тазгодишното проучване е, че тези инвеститори, които се категоризират като „експерти“ или „напреднали“ във финансовите знания, имат и най-високите очаквания за бъдеща възвръщаемост.

Онези, които се определят като „експертни“ инвеститори, очакват средно с 43% по-висока възвръщаемост всяка година, отколкото инвеститорите, които се класифицират като „начинаещи“ или имат „начални“ познания.

Интересното е, че делът на инвеститорите, които се класифицират като „експерти“ също нараства през последните години.

 

Погледът назад към по-ранните версии на проучването показва, че през 2018 г. - първата година, в която инвеститорите са били помолени да категоризират своите знания - само 7% са се нарекли „експерти“ и 26% „напреднали“. Към 2021 г. от десетките хиляди респонденти делът, който се самоопределя като „експерт“, е нараснал до 12% и „напреднал“ до 29%.

„Обяснението на случващото се е свръх увереност“, казва Стюарт.

„Пазарите бяха нестабилни през последните години, но общата възвръщаемост беше необичайно силна. Тъй като резултатът е добър и портфейлите на инвеститорите са се повишили, нормалното човешко предполежение е да се извади изводът, че всички ваши решения са били добри. Започвате да мислите, че вашата преценка е много добра, а не външни фактори, които не можете да контролирате. Това от своя страна насърчава хората да се чувстват по-уверени както в собствените си знания, така и да вярват, че ще надминат другите в бъдеще. "

Каква е опасността? Чрез поддаване на когнитивна грешка, като пристрастност от поглед назад, рискът е спестителите да загубят от поглед дългосрочните цели и планове, които трябва да са в основата на тяхното инвестиране. Ако обстоятелствата се променят и резултатите изглеждат по-неблагоприятни, тогава съществува риск да реагирате нерационално.

„Положителна тенденция, произтичаща от пандемията и нейната несигурност, е по-силен интерес от страна на инвеститорите към състоянието на техните финанси“, каза Стюарт. „Но последните 18 месеца ни научиха, че бъдещето е трудно да се предскаже. Премерен подход за инвестиране, основан на дългосрочни цели, вероятно ще бъде по-подходящ за инвеститорите.“

Трябва да бъдем предпазливи по отношение на очакванията за възвръщаемост на инвестициите. Перспективите, споделени от много инвеститори - особено тези, които се възприемат като експерти - са изключително оптимистични.