Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

03
февруари
2021

Къде можете да намерите иновации в Европа?

Противно на мнението на част от инвеститорите, Европа е дом на много иноваторски компании, чиито научни и инженерни способности могат да помогнат за справяне с многото предизвикателства, пред които е изправен днешният свят.

Пол Грифин, портфейлен мениджър Европейски акции в Schroders

В края на миналата година Европейският съюз се споразумя за пакет от стимули на стойност 1,8 милиарда евро, за да помогне на европейските икономики да се възстановят от Covid-19. Финансирането идва от дългосрочния бюджет и инициативата на ЕС Next Generation, чиято цел е да се създаде по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа.

Тези цели няма да бъдат постигнати без иновации. Програмата би помогнала да се обърне внимание на това колко наистина са иновационните компании в Европа. Те създават продукти и услуги, които могат да помогнат за решаването на предизвикателствата пред света днес.

Надяваме се, че 2021 г. ще бъде годината, в която остарелите възприятия за инвестиране в Европа ще започнат да се променят. Популярно е мнението, че инвестицията в Европа е просто игра на глобалния растеж и че няма нищо особено ново или иновативно. Това не отговаря на истината.

Седем от десетте най-иновативни държави в света са в Европа, според глобалния индекс на иновациите на Световната организация за интелектуална собственост за 2020 г. Първите две са Швейцария и Швеция, докато САЩ са трети.

Какво е иновация?

През последните години иновациите често се свързват с някои от големите технологични компании в САЩ. Тези компании промениха начина, по който комуникираме, пазаруваме, консумираме новини и развлечения и станахме свидетели на бум на цените на акциите им.

Хората често питат къде са европейските еквиваленти на тези американски технологични компании. Липсата на такива технологични гиганти в Европа не означава, че липсва иновация. Вместо това, ние смятаме, че иновациите могат да бъдат много повече от насочени към потребителите технологии, които ни държат залепени за нашите екрани и в много отношения представляват нов начин за разпространение на реклама.

Според нас науката и инженерните науки са основните елементи на иновациите. Търсим инвестициите в бизнеси, които създават нови или подобрени продукти и услуги, които увеличават производителността и полезността за своите клиенти.

Според нас компаниите, които могат да създават такива продукти, трябва да постигнат по-високи темпове на растеж и да имат способността да повишават цените, без да намаляват търсенето. Те биха били лидери на своя пазар и биха могли да навлязат на нови пазари. Високото качество на техните продукти или услуги ще означава значителни пречки пред навлизането на потенциалните конкуренти.

Никога няма гаранции, когато става въпрос за инвестиране в акции, но смятаме, че компаниите, които притежават тези характеристики имат потенциал и с течение на времето ще растат и ще генерират значителни печалби.

Иновации за решаване на световните предизвикателства

В асет мениджмънт индустрията и извън нея се акцентира все повече върху целите на ООН за устойчиво развитие. Това са големите предизвикателства пред света днес, от изменението на климата до продоволствената сигурност и достъпа до здравеопазване.

Има пет сектора, в които сме идентифицирали иновативни компании, чиито продукти могат да имат положително въздействие при справяне с една или повече от целите за устойчиво развитие. Тези пет сектора са: производство на продукти и суровини; медицински технологии и здравеопазване; обработка на данни; инженерни науки и транспорт.

Материали и суровини

Тази категория обхваща широк кръг от компании, работещи в различни области от хранене през горско стопанство до всякакви химикали. Компаниите, използващи иновативни методи в тази сфера могат да спомогнат за постигане на целите за устойчиво развитие. Например, компаниите с хранителни продукти или продукти за растителна защита могат да са в състояние да се насочат към целта „Нулев глад“.

Премахването на продуктите на петролна основа ще бъде важна част от постигането на по-екологично бъдеще и в Европа има компании, които предлагат иновативни алтернативи. Пример е модерната норвежката био-рафинерия Borregaard , която използва дървесина като суровина за производство на продукти, използвани в строителството, текстил и ароматизанти. Такива продукти на дървесна основа представляват по-екологично решение от сравнимите продукти на базата на нефт.

Медицински технологии и здравеопазване

В сектора на здравеопазването се постига бърз напредък. През последните дванадесет месеца акцентът беше върху намирането на ваксина за Covid-19 и иновациите са от решаващо значение за този процес. След като ваксините са одобрени, те трябва да бъдат произведени в мащаб. Европа е дом на компании, които имат напреднали производствени възможности. Всъщност швейцарската компания Lonza Group произвежда ваксината на Moderna.

Обработка на данни

Достъпът до и разбирането на данните е от решаващо значение във все по-сложния ни свят. Европа има водещи доставчици на данни, които са издатели на научна или техническа информация, както и предоставят анализ на данни.

Другата страна на монетата е процесорната мощност, а Европа е дом на някои ключови играчи в микрочиповата индустрия, които улесняват това. Микрочиповете се използват и в области без данни, които са от нарастващо значение. Тези така наречени силови полупроводници регулират потока и управлението на електрически токове.

Съдържанието на полупроводници в електрическото превозно средство е пет пъти повече от това на автомобила с двигател с вътрешно горене. Производителите на електрически превозни средства катоTesla получават славата, но под капака специализирани полупроводници, много от които са произведени от европейски компании като Infineon Technologies, са от решаващо значение. Електрическите превозни средства са важна част от преминаването към по-устойчива транспортна инфраструктура.

Транспорт

Общественият транспорт е друг елемент от устойчивата транспортна инфраструктура. Използването му намаля поради пандемията, но когато пътуваме отново, смятаме, че хората ще осъзнаят по-добре необходимостта да използват по-малко вредни за околната среда видове транспорт, където е възможно.

Транспортните приложения, като платформите за резервиране трябва да изиграят решаваща роля тук, особено за улесняване на планирането на по-дълги, сложни пътувания, които иначе биха могли да бъдат извършени със самолет. Trainline, платформа номер едно за дигитални продажби във Великобритания, е ключов иноватор - приложението им за резервации набира популярност през последните години, за да му даде несравним мащаб.

Междувременно безопасността е област, в която винаги има място за подобрения, що се отнася до транспорта. Съвременните спирачни системи стават все по-електронни, което позволява по-бързо спиране и по-голяма стабилност на автомобила. Бихме подчертали германската фирма Knorr-Bremse като компания, произвеждаща сложни спирачни системи за камиони и влакове, които могат да подобрят безопасността.

Инженерни науки

Инженерните науки играят важна роля за създаването на по-устойчива инфраструктура. Примерите включват захранващи кабели, свързващи възобновяеми енергийни източници към мрежата, или системи за автоматизация на складове, водещи до по-ефективна логистика. Hexagon AB, специалист по прецизни измервателни технологии, все по-често използва своите сензори и софтуер за заснемане на реални сценарии и превръщането им в 3D виртуална среда, което позволява по-добра визуализация на строителни обекти или инфраструктура.

Европа е лидер по устойчиво развитие

Примерите, дадени по-горе, вероятно никога няма да бъдат глобални имена, популярни в целия свят, като американските технологични гиганти, но те са лидерите на иновациите в Европа. Има много други бизнеси, които имат напреднали технологии и които са лидери в своите области. Виждаме много възможности за инвестиции в иновативна Европа. Важното е, че много подобни компании продължават да инвестират в научноизследователска и развойна дейност, за да запазят предимството си пред конкурентите.

Европа вече води в устойчивото развитие както на правителствено, така и на бизнес ниво; инвестицията Next Generation е допълнителен стимул. Този фокус върху проблемите на околната среда и цифровите технологии ще помогне за популяризиране на иновациите, които понастоящем се намират в Европа, и на бизнеса, който може да помогне за изграждането на по-устойчиво бъдеще.