Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

22
ноември
2019

Някои неудобни истини за доходите

В текущата пазарна среда е възможно е да не получите това, което очаквате от спестяванията си, ако не предприемете промени в инвестирането им.

В интересен анализ един от водещите експерти в сферата на инвестициите и доходите от тях  на партньорите ни от Schroders Рупърт Рукър предупреждава за разминаванията между очакванията за доходност и реалностите и дава кратки съвети какво можете да промените, за да постигнете финансовите си цели.

Добре е да бъде позитивни в очакванията ни за доходност, но прекалено  много оптимизъм може да е опасен, казва Рукър. Да вземем простия пример с това каква възвращаемост очакваме срещу спестяванията си. Прекалено много хора по света смятат, че чашата е наполовина пълна, когато мислят за доходите от спестяванията си, а това не отговаря на реалността.

Истината е, че живеем в свят, в който рекордно ниските лихви доведоха до рекордно ниска доходност на облигациите. Това означава, че когато влагаме пари в инвестиционните и спестовните сметки с по-нисък риск, които помогнаха на предишното поколение да спести за пенсиониране, сега тази доходност не е достатъчна. И това изглежда малко вероятно да се промени скоро. Дори централната банка на САЩ, която повишаваше лихвите промени  политиката си и отново намалява лихвите.

Въпреки това, когато Schroders анкетират 30 000 души от целия свят, установяват, че ирационалният оптимизъм у хората се увеличава. Средните очаквания за годишната възвръщаемост от инвестициите за следващите пет години сега са 10,7% - почти с един процент по-високи спрямо една година назад.

Според Глобалното проучване на инвеститорите, което Schroders прави този оптимизъм е разпространен по целия свят: инвеститорите в Америка очакват 12,4% годишна възвръщаемост; в Азия те очакват 11,5%, а в Европа очакванията са за 9% годишна възвръщаемост за следващите пет години. Едва ли експертите биха се осмелили да прогнозират подобна възвращаемост.

Шрьодерс говорят за късата памет

Често казваме, че инвеститорите имат къса памет и нашето проучване доказва това. По-конкретно, инвеститорите и спестителите по целия свят изглежда могат да си спомнят само за 70-те, 80-те и 90-те години, когато лихвените проценти и доходността на облигациите изглеждаха много по-различни от сегашните.

Това бяха дните, когато можеше да се получи 15% нискорискова възвръщаемост. Спестителите в много страни биха могли да живеят от доходите от своите спестовни сметки.

Тези двуцифрени възвръщаемости за спестители са останали в спомените ни. Те обаче бяха изключение, а не правило. В рамките на по-широк преглед на историята доходността на облигациите остана много по-близо до мястото, където сме днес, както показва диаграмата по-долу. Възвръщаемостта на спестителите също беше по-ниска.

Първата неудобна истина е тази: високите лихви бяха историческа аномалия - няма да се върнат скоро.

Застаряващото население

Още факти за бъдещето на глобалната икономика подкрепят нашето мнение, че очакванията на инвеститорите ще бъде трудно постижима. Глобалната работна сила намалява, благодарение на отрицателния прираст и това ще допринесе допълнително за забавяне на растежа. Очаква се растежът на производителността да се забави дори за развиващите се пазари. Ерата на „догонващия“ растеж, когато те затвориха пропастта с развития свят, свършва. Към тази тенденция трябва да добавим увеличващите се разходи на правителствата за застаряващото население.

Очаква се всеки икономически важен регион да има по-нисък ръст на БВП през следващите десет години от средния от 1996 г. Развиващите се пазари ще увеличат своя дял от глобалния БВП, като Китай ще стане особено критичен за световната икономика. Но дори китайският тигър е изправен пред заплахи. И накрая, инфлацията, която може да доведе до възвръщаемост на инвестициите, се очаква да бъде заглушена от намаленото търсене и дефлационното въздействие на новите технологии. Нетният резултат от всичко това ще бъде среда с ниска възвръщаемост и нисък лихвен процент, която изглежда много по-различна от 10,7% възвръщаемост, която инвеститорите очакват.

Как въпреки всичко да получим полупълна чаша

Твърдя, че чашата е наполовина празна, защото нереалистичните очаквания не помагат, напротив те вредят на инвеститорите. Правят ги пасивни и „мързеливи“, вместо да вземат правилните решения за финансите си.

Приемането на факта, че сме навлезли в среда с ниски доходи, е първата стъпка. Не само имате какво да планирате, но и имате избор как да преодолеете разликата между очакваните високи възвръщаемости и вероятната по-ниска реалност.

Една очевидна стъпка, която може да се направи, е да инвестирате повече и да инвестирате по-рано. След това чудото на сложната лихва ще ви осигури възможността за по-голяма възвръщаемост в дългосрочен план. Ако можете да отделите повече пари сега, това ще доведе до голяма промяна.

Друго решение е да засилите риска, който поемате. По-високорисковите ценни книжа могат да доведат до по-висока възвръщаемост, но трябва да се чувствате комфортно от нивото си на риск и да разбирате потенциалната нестабилност.

Считаме, че  в среда с ниски доходи опитните мениджъри на взаимни фондове, които активно управляват портфейлите наистина могат да постигнат промяна. Диверсифицираните портфейли, подбрани от онези, които разбират глобалните икономически реалности, пред които сме изправени, могат да гарантират, че парите ви работят възможно най-добре, докато са инвестирани. Изберете метод, който работи за вас. Тогава вашата чаша наистина може да бъде (повече от) наполовина пълна.