11
април
2018

Обобщен инвестиционен коментар - март 2018 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

През изминалия месец март станахме свидетели на разнопосочни пазарни движения между акциите търгувани на борсите в  България и Румъния. Корпоративните новини свързани с дивиденти и по-високи бюджетни разчети на компании дадоха силно позитивно отражение върху търговията в Букурещ. Основния бенчмарк на румънския пазар, индексът BET завърши месеца на ниво от 8714.17 пункта и регистрира ръст от 3.1% в рамките на март. В голяма степен ръстът на фондовата борса в Букурещ бе стимулиран и от обявените от водещите компании намерения за изплащане на дивиденти, които се очертават да бъдат в размер по-висок от предварителните очаквания на инвеститорите. Обявените от борсовите дружества дивидентни плащания от своя страна са повлияни и от намерението на правителството да раздаде почти всички печалби на дружествата с държавно участие. Индексът BET, който следи развитието на най-търгуваните акции на румънската фондова борса, се покачи с 12.4% през първото тримесечие на 2018 г. и реализира най-високо поскъпване сред европейските пазари.

Борсовата търговия в България премина под знака на ребалансирането на индекса SOFIX и драматичното развитие на ситуацията около сделка с активите на ЧЕЗ в страната. Водещият борсов индекс SOFIX, приключи март на ниво от 649.17 пункта, което се равнява на спад от 5.4%. Широкият измерител на пазара BGTR30 отчете по-малък спад от 3.9% в рамките на месеца. Правителствената реакция относно сделката и неизяснения въпрос относно механизмът за нейното финансиране и породиха опасения сред инвеститорите, което от своя страна се материализира в негативен сантимент в цялостната търговия на пазара. Същевременно ребалансирането на SOFIX накара пазарните участници да станат в изчаквателна позиция до средата март, когато индекса напуснаха „М+С Хидравлик“ АД и „Неохим“ АД, а на тяхно място бяха добавени акциите на „Холдинг Варна“ и „Трейс Груп Холд“.

През месец март НСА на „Адванс Инвест“ отчете понижение от 2.8%. Въпреки спада представяне на фонда от началото на годината остава с положителна доходност и същевременно превъзхожда значително представянето на неговия бенчмарк MSCI EFM Europe + CIS ex RU (-6.6% за месеца и -7.1% от началото на годината). В рамките на месеца най-голям принос към доходността на портфейла на фонда имаха положителните изменения в акциите на „ЧЕЗ Електро България“ (+14.2%), „Параходство Българско Речно Плаване“ (+12.9%), Banca Romana Pentru (+8.3%), Banka Transilvania (+7.6%) и Romgaz (+5.4%). Измервайки доходността на фонда за последните 3 години (+7.6% анюализирана) се вижда, че представянето му е изключително добро на фона на отрицателната доходност (-4.6% анюализирана) на бенчмарк индекса за същия период от време.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

След засилена волатилност на пазарите през февруари, движенията на глобалните пазари през март бяха основно низходящи като следствие от опасенията за търговски войни. Пазарите от Централна и Източна Европа пострадаха осезаемо от низходящите тенденции, като MSCI EFM Europe+CIS се понижи с 5.51% в еврово изражение, излизайки на отрицателна територия от началото на годината, а бенчмаркът без Русия се понижи с 6.56%.

Позитивната динамика на пазара на петрол (брентът поскъпна с 7.3% през месеца) от една страна подкрепя настроенията при руския пазар, чийто спад бе сравнително умерен. От друга страна обаче дипломатическите скандали дадоха своето отражение върху, като MICEX се понижи с 1.1%, но руската рубла загуби 2.3% спрямо еврото за месеца. 

Турският пазар излезе на отрицателна територия от началото на годината към края на март, след като BIST100 загуби 3.4% през месеца. В допълнение на това като резултат от продължаващите да тежат геополитически рискове, турската лира се обезцени с 4.6% през март. Междинно публикуваните данни за ръста на БВП на страната сочат продължаващо динамично развитие, като икономическият ръст за 2017 г. възлиза на 7.4% при 3.2% за 2016 г. 

При останалите пазари движенията бяха основно надолу. Хърватският пазар приключи месеца със спад от 1.9%, докато сръбският загуби 1.1%. Особено силен спад се наблюдаваше при българския пазар, който излезе на отрицателна територия от началото на годината след месечен спад на SOFIX от 5.4%. 

На положителна територия приключи румънския пазар като BET добави 3.1% към стойността си и така към края на месеца е с ръст от над 12% от началото на годината, което го прави един от най-добре представящите се пазари в световен мащаб тази година. Продължават съобщенията за солидни дивиденти от румънските компании, които в значителна степен поддържат интереса към пазара. 

През месеца фондът се представи по-силно и от двата бенчмарка, запазвайки по-доброто си представяне и в дългосрочен план.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

През март движенията на глобалните пазари бяха в основната си част надолу, като опасенията за световни търговски войни обусловиха и негативните настроения сред инвеститорите. Регионът на Централна и Източна Европа също бе сред осезаемо пострадалите като MSCI EFM Europe+CIS ex RU се понижи с 6.56% в еврово изражение за месеца и така загубите му от началото на годината надхвърлят 7%. 

Същевременно компаниите от региона продължават да отчитат силни корпоративни резултати, като така регионът на развиваща се Европа остава най-евтиният в глобален мащаб с форуърдно P/E от под 8x, значително под нивата за останалите развиващи се пазари (дисконт от около 40%),  и още по-голям спрямо развитите европейски пазари (50%).  

С най-слабо представяне сред пазарите от портфейла на фонда продължи да е полският пазар, чийто основен индекс WIG20 се понижи с 6.5% за март, като така вече е на отрицателна територия от началото на годината от над 10%. В допълнение на това полската злота също бе под известен натиск. 

Унгарският пазар се обезцени с 2.2% през март, а загубите му от началото на годината надхвърлят 5%. Естонският пазар също понесе значителни поражения, като основният индекс загуби 3.8% от стойността си. 

Почти без промяна приключи месеца за чешкия индекс, а литовският се повиши с 2.7%. 

През месеца цената на дяловете на фонда се понижи по-малко от бенчмарка, като се запазва и много по-силното представяне в дългосрочен план.