16
февруари
2018

Обобщен инвестиционен коментар - януари 2018 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Първият месец на 2018-та година донесе сериозен ръст на пазарите на фонда. Основния бенчмарк на румънския пазар, индексът BET завърши месеца на ниво от 8370.46 пункта и регистрира ръст от 8.0% от началото на годината. Индекса BET-TR, който включва дивидентите на 25-те най-търгувани компании регистрирани на румънската борсата отчете месечен 8.0%. Този силен ръст нареди румънския пазар на 4-то място сред индексите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Интересно е да се отбележи, че ръста идва на фона на поредната порция политическа несигурност подадена оставка на Михай Тудосе, който е втори поред премиер в Румъния, оттеглящ се от поста заради конфликт с лидера на управляващата Социалдемократическа партия.

Водещият български борсов индекс на БФБ-София, индекса SOFIX, приключи януари на ниво от 712.73 пункта, което се равнява на ръст от 5.2% и запазва тенденцията за покачване за втори пореден месец. Широкият измерител на пазара BGTR30 отчете скромен ръст от 2.8% в рамките на месеца. Краят на януари бе разгара на корпоративния сезон на българските компании, които като цяло покриха голяма част от очакванията на инвеститорите и регистрираха поредната успешна година за публичните компании. Повишеното вътрешно потребление и външно търсене са в основата на добрите резултати. Положително е това, че продължаваме да наблюдаваме увеличените нетни приходи от продажби и нивото на нетна рентабилност. Друга добрата новина е, че растежът се наблюдава в широк кръг от сектори като услуги, машиностроене и фармация.

Най-голям принос за положителната доходност на портфейла на фонда през Декември имат акциите на „Химимпорт“ (+35.3%), „Централна Кооперативна Банка“ (+48.6%),  „Северкооп-Гъмза Холдинг“ (+64.7%) и Banka Transilvania (+11.5%), SIF Oltenia (+13.3%) и Romgaz (11.0%). През месец януари НСА на „Адванс Инвест“ отчете повишение от 5.85%. Позитивното представяне на фонда от началото на годината се потвърждава от това, че доходността му остава стабилна и следва близко представянето на неговия бенчмарк MSCI EFM Europe + CIS ex RU (+3.9%). Измервайки доходността на фонда за последните 3 години (+10.3% анюализирана) виждаме, че представянето му е изключително на фона на отрицателната доходност (-1.0% анюализирана) на бенчмарк индекса за същия период от време.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Първият месец на 2018 г. бе позитивен за повечето глобални пазари. Развивващите се пазари се представиха по-силно от развитите. Настроенията на пазарите от региона на Централна и Източна Европа също бяха подвластни на позитивните настроения, като MSCI EFM Europe+CIS се повиши с 6.15% в еврово изражение, докато бенчмаркът без Русия започна годината с ръст от 3.95%.

В продължение на тенденцията от предните няколко месеца, настроенията към Русия останаха позитивни. Пазарът бе подкрепен от продължаващото поскъпване на петрола, като брентът стартира годината с ръст от над 3%. Индексът MICEX бе сред най-силно представящите се в региона с ръст от 8.5% през януари след като приключи 2017 г. на отрицателна територия.

Останалите пазари от портфейла на фонда също започнаха годината на положителна територия. Румъния се представи силно с ръст на BET от 8%. Българският пазар също продължи позитивната тенденция, поскъпвайки с 5.2%.

Турският пазар също започна годината позитивно, след много силно представяне и през 2017 г., като BIST 100 се повиши с 3.6% през януари. Същевременно обаче геополитическите рискове отново натежаха върху турската лира, която се обезцени с 3.4% спрямо еврото, след като загуби над 17% през 2017 г. 

Хърватският пазар  поскъпна с 2.3%, а сръбският индекс се повиши с 1.8%.

Междувременно Международният валутен фонд отново повиши прогнозите си за икономиките от развиваща се Европа, като очакванията вече са за ръст от 4% през настоящата година, а оценките за ръста през 2017 г. е повишен до 5.2% (при очаквани 4.5%) до момента.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Годината започна позитивно за глобалните пазари, въпреки нарастващите опасения за корекция. Пазарите от Централна и Източна Европа също се представиха силно като MSCI EFM Europe+CIS ex RU стартира годината с ръст от 3.95% в еврово изражение.

Със силно представяне през месеца бе чешкият пазар въпреки вота на недоверие към премиера Андрей Бабиш. Чешкият индекс PX поскъпна с 4.9%, а в допълнение на това чешката злота продължи да поскъпва, добавяйки нови 1.1% към стойността си спрямо еврото. Така от освобождаването на курса на злотата спрямо еврото през април, 2017 г., чешката валута е поскъпнала с близо 7%.

След много силно представяне през 2017 г. на полския пазар, когато основният индекс се покачи с над 25%, първият месец на 2018 г. отново бе позитивен за най-големия пазар от портфейла на фонда. Индексът WIG20 се покачи с 3.8%, а полската злота също поскъпна спрямо еврото (+0.5% за януари).

Унгарският индекс стартира годината с ръст от 2.1%, а естонският се повиши с 3.9%. С най-силно представяне през месеца обаче бе литовският пазар, който отчете ръст от над 11%. Тук обаче следва да се отчете и осезаемо по-ниската ликвидност на пазара.

Междинно публикувани макроикономически данни сочат, че икономиките от региона продължават  да се развиват с изпреварващи темпове спрямо развита Европа. В януарската си ревизия за глобалното икономическо развитие Международният валутен фонд ревизира осезаемо нагоре прогнозите си за развиваща се Европа. Очакванията са, че ръстът на региона през 2017 г. надхвърля 5%, а за настоящата година се очаква той да възлезе на 4% (при очаквани 3.5% до момента). Повишението на прогнозите е основно заради оптимистичните очаквания за Полша и Турция.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

2018 стартира позитивно за капиталовите пазари по света. Запази се и по-доброто представяне на развиващите се пазари, които и през януари показаха значително по-силни ръстове сравнено с пазарите на развитите икономики. Най-силен беше ръста на акциите в региона на Латинска Америка и Източна Европа. Сред по-големите развиващи се пазари Бразилия и Русия поскъпнаха с впечатляващите 11.1% и 8.5% за периода, докато в Азия - Индия и Китай, основните борсови индекси се покачиха с малко над 5%. Средно, изменението на цените на акциите на развиващите се пазари измерено чрез индекса MSCI Emerging markets беше 4.39% за разглеждания период, докато глобалният индекс в акции MSCI World Index проследяващ движенията на развитите пазари се покачи с едва 1.42%. Въпреки високите цени и опасенията от евентуална корекция на американския пазар, индексите отвъд океана продължиха да поскъпват и през първия месец на 2018 г. Широкият американски индекс S&P 500 поскъпна с нови 5.61%. В Западна Европа поскъпванията бяха по-умерени, като средно региона поскъпна с 1.56% измерено с индекса MSCI Europe, като Германският DAX качи 2.1% през изминалия януари.

Запази се смесеното представяне при суровините и този месец. Разнопосочно се движеха цените на индустриалните метали, като никела продължи да поскъпва с 8.24%, докато медта и алуминия паднаха с по 2%. Разнопосочно беше представянето в цените на основните селскостопански суровини. Пшеницата този месец поскъпна с над 7%, а какаото с над 3%, но при захарта(-8.53%) и кафето(-2%) тенденцията беше негативна. Запази се също така и позитивното представяне при енергийните суровини, като американският суров петрол поскъпна с 6.38%.

Януари месец беше позитивен и за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на активите на фонда се покачи с 1.72%. Представянето на фонда през месеца беше съизмеримо с това на използвания за сравнение бенчмарк. Глобалния индекс MSCI AC World Index (в евро) приключи периода с позитивно изменение от 1,77%.

Инвестициите ни в ЕТФ следващ изменението на енергийните суровини  и позициите ни в акциите на развиващите се страни от Азия и Латинска Америка, оказаха съществена подкрепа на цената на фонда. Разпределението на портфейла  по активи на Адванс Глобал Трендс за февруари остава рисково, като няма да се предприемат промени по структурата на портфейла. Основните активи в които ще сме инвестирани през предстоящия месец ще бъдат акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%,  ЕТФ-и следващи изменението на цените на  основните суровини до 15% и кеш 5%.