03
януари
2018

Обобщен инвестиционен коментар - декември 2017 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Изминалата година може да бъде определена, като годината на положителните очаквания и положителните икономически резултати. Последният месец на 2017-та година, както и второто полугодие на годината бяха относително спокойни и пазарните котировки останаха подвластни на тенденцията на консолидация след бурния ръст на цените от началото на годината и постигнатите през летните месеци върхови нива. Основният бенчмарк на БФБ-София, индекса SOFIX, приключи годината с ръст от малко над 15% до 676 пункта. Най-високото ниво за годината индексът на българската фондова борса беше постигнато в средата на месец август – 730.9 пункта. В края на годината румънският индекс BET завърши на ниво от 7753.74 пункта, което формира ръст от 9.4% за годината. Годишния връх при индекса бе формиран в началото на месец юни, когато пазарния измерител достигна 8707.43 пункта. Последните макро данни от двете икономики показват, че е налице значителна динамика и ръст както по отношение на икономическата активност, така и по отношение на цените на производителите и потребителските стоки. Сравнителния анализ на макро данните показва, че Румънската икономика отбелязва 8,8% растеж на годишна база за последното тримесечие, докато българската регистрира ръст от 3,9% за същия период на годината. Към момента политическата ситуация в двете страни изглежда стабилна, което от своя страна е предпоставка за по-добри бъдещи корпоративни резултати. Всичко това би следвало да благоприятства годишните резултати на борсовите компании, които предстои да бъдат оповестени в края на януари и началото на февруари. Най-голям принос за положителната доходност на портфейла на фонда през Декември имат акциите на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ (+118.6%), „Адванс Екуити Холдинг“ (+48.6%),  „Трейс Груп Холд“ (+5.8%), „Химимпорт“ (+5.2%) и IAR Brasov (+2.81%). През месец декември НСА на „Адванс Инвест“ отчете повишение от 0.3%, но същевременно затвърди доброто си представяне на фонда спрямо бенчмарк индексите на основните пазарни индекси в България и Румъния. Позитивното представяне на фонда от началото на годината (+21.6%) се потвърждава от това, че доходността остава стабилна и следва близко представянето на неговия бенчмарк MSCI EFM Europe + CIS ex RU (+22.4%).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Последният месец на 2017 г. бе смесен за глобалните пазари, което се наблюдаваше и при пазарите от Централна и Източна Европа. По-големите пазари обаче приключиха месеца на положителна територия като така индексите за региона отчетоха ръст - MSCI EFM Europe+CIS се повиши с 4.05% в еврово изражение, докато бенчмаркът изключващ Русия се повиши с 6.73%.

В основата на силното повишение на двата индекса бе силният ръст на турския пазар, като индексът BIST 100 се покачи с 10.9%, за да приключи годината с ръст от 47.6%, изразено в местна валута, което го прави един от най-силно представилите се индекси в световен мащаб за изминалата година. През декември стана ясно, че турската икономика е отчела солиден ръст през третото тримесечие на годината – БВП на страната е нараснал с 11.1% на годишна база, значително над очакванията. Същевременно турската лира също намери подкрепа от добрите макроикономически резултати, както и от повишенията на лихвите от Централната банка, като тя поскъпна с над 3% спрямо еврото през месеца. Повишените геополитическите рискове на страната обаче поставяха местната валута под силен натиск през цялата година, като турската лира се обезцени с близо 18% спрямо еврото през 2017 г.

Руският пазар бе със слаба промяна през месеца (+0.4%  в местна валута), като така приключва годината на отрицателна територия (-5.5%). Поскъпването на петрола през годината (Брентът е с ръст от над 17%) осигури подкрепа на курса на рублата спрямо долара, като тя поскъпна с 5.3% спрямо щатската валута, но същевременно се обезцени с 8.5% спрямо еврото.

Българският пазар се повиши с 1.9% през месеца, докато Румъния отчете лек спад (-0.5%). Сръбският индекс се повиши с 2.1% през месеца, докато Хърватска остана под натиск, като индексът CROBEX се понижи с 1.7%, приключвайки годината със спад от 7.6%.

Фондът запазва  по-силното си представяне спрямо бенчмарковете в дългосрочен план. Детайлен отчет за дейността на фонда през изминалата година, както и стратегията ни за 2018 г. ще бъде представен в подробния годишен инвестиционен коментар, който ще бъде изготвен до  края на януари. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Глобалните пазари бяха с разнопосочни движения през декември, като развиващите се пазари бяха с по-силно представяне от развитите. Регионът на Централна и Източна Европа бе най-силно представящият се през последния месец на миналата година, като това в много голяма степен се дължеше на турския пазар, който бе сред най-покачилите се за месеца с ръст от над 10% (в местна валута). MSCI EFM Europe+CIS ex RU се покачи с 6.73% в еврово изражение, като ръстът му от началото на годината надхвърля 22%, което го поставя на челните позиции сред регионалните индекси през 2017 г.

Повечето от пазарите от портфейла на фонда приключиха месеца на положителна територия. След слабо представяне през ноември, през изминалия месец полският пазар възобнови позитивната тенденция, като WIG20 се покачи с 2.2%. Полската злота също продължи да поскъпва (+0.8% спрямо еврото). Пазарът игнорира приетите противоречивите съдебни реформи в страната, които предизвикаха и подлагането им на разглеждане от страна на Европейската комисия, както и протести сред поляците. Вместо това инвеститорите в много по-голяма степен отчитат отличните макроикономически показатели на страната, като в резултат полският пазар е сред най-силно представящите се за 2017 г. с ръст от над 25%, съпроводено от поскъпване и на злотата.

Чешкият пазар приключи годината с ръст от 17% след поскъпване на PX индекса от 1.8% през месеца. С толкова поскъпна и унгарския пазар. Естонският индекс приключи месеца със слаба промяна (+0.4%), докато литовският отчете спад от 1%.

Представянето на фонда за 2017 г.е близо до това на бенчмарка (разминаването се дължи на силното представяне на Турция, която отсъства по стратегия от фонда), като същевременно запазва много по-силното си представяне в дългосрочен план.

Детайлен отчет за дейността на фонда през изминалата година, както и стратегията ни за 2018 г. ще бъде представен в подробния годишен инвестиционен коментар, който ще бъде изготвен до  края на януари. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Последният месец на годината беше позитивен за капиталовите пазари по света. Най-оптимистично настроени бяха инвеститорите в акции на развиващите се пазари, където борсовите индекси се представиха по-силно в сравнение с тези на развитите страни от Европа и Северна Америка. Измерителя за изменението на цените на развиващите се пазари индексът MSCI Emerging markets регистрира поскъпване с 2,63% за разглеждания период, докато глобалният индекс в акции MSCI World Index проследяващ движенията на развитите пазари се покачи с едва 0.54%. Сред големите развиващи се пазари най-силно беше изменението при Бразилия (6.2%) и Индия(2.7%), докато при Китай –(0.3%) и Русия (0.4%) представянето беше по-скоро неубедително. Широкият американски индекс S&P 500 също приключи годината с позитивен тон, като през декември той се покачи с 1%. За инвестиралите на пазарите в развита Европа резултатите не бяха толкова позитивни, като Германският DAX загуби 0,8% от стойността си през изминалия декември.

Запази се смесеното представяне на суровините, като този месец най-силно представяне видяхме при индустриалните метали и при енергийните суровини. Най-впечатляващи бяха ръстовете при никела12,49% и алуминия10,75%, а американският суров петрол поскъпна с малко над 5%. Благородните метали също се движеха в зелената територия, като златото поскъпна с 1,64%, среброто с  2,65%. Тенденцията при повечето селскостопански суровини беше негативна, като най-потърпевши бяха инвестиралите в какао, което падна с 6,73%

Декември беше позитивен и за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на активите на фонда се покачи с 0.92%. представянето на фонда през месеца беше по-добро от това на използвания за сравнение бенчмарк -глобалния индекс MSCI AC World Index (в евро), който приключи периода с позитивно изменение от 0,79%.

Основна заслуга за позитивното представяне през декември и за по-добрия резултат от този на индекса имаше инвестицията ни в енергийни суровини и индустриални метали, както и позициите ни в акциите на развиващите се страни от Азия и Латинска Америка. Алокацията по активи на Адванс Глобал Трендс за януари остава рискова, като текущо няма да се предприемат промени по структурата на портфейла. Основните активи в които ще сме инвестирани през последния месец на годината ще бъдат акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%,  ЕТФ-и следващи изменението на цените на  основните суровини до 15% и кеш 5%.