Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

05
декември
2017

Обобщен инвестиционен коментар - ноември 2017 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

През месец ноември бяхме свидетели продължаваща тенденция на лек спад в пазарните котировки на акциите търгувани на пазарите в България и Румъния. Като цяло липсваха големи корпоративни събития, но обявените корпоративни отчети дадоха добра база за увереност на инвеститорите. През месеца румънския индекс BET загуби 0.6% от стойността си и завърши на ниво от 7796.21 пункта. Добрите корпоративни резултати на компаниите бяха засенчени от ескалиралото политическото напрежение в Румъния след оповестен проект за реформа в правосъдната система и приетата от правителството данъчна реформа. В допълнение опозицията свика вот на недоверие, който воденото от социалдемократите правителство на Румъния очаквано оцеля. Същевременно данните на Евростат пoĸaзвaт, че Pyмъния ocтaвa нaй-бъpзo pacтящaтa иĸoнoмиĸa в Eвpoпeйcĸия cъюз. Предварителните данни за ръста на БВП през третото тримесечие показват ръст от 8.60% за Румъния и ръст от 3.90% за България. През ноември основният индекс SOFIX на БФБ-София отчете четвърто поред месечно понижение, а от включените в него 15 най-ликвидни компании, емисиите само на 6 от тях завършват месеца с положително изменение. SOFIX изгуби едва 0.95% завършвайки на ново от 665.03 пункта. Обнадеждаващото състояние на банковия сектор в България бе причината две международни рейтингови агенции да повишат оценката си. Standard & Poor\'s повиши кредитния рейтинг на България от ВВ+ на BBB-, което е най-ниската  инвестиционна степен. Fitch също подобри оценката си с една степен - до BBB със стабилна перспектива. Най-печелившата компания в портфейла на фонда през месец ноември бе „Актив Пропъртис“ АДСИЦ с ръст от 14.9%  последвана от SIF OLTENIA (+9.5%), „Свилоза“ АД (+7.9%) и BRD - Groupe Societe Generale (+5.7%).

През месец ноември НСА на „Адванс Инвест“ отчете повишение от 1.2% и същевременно затвърди доброто си представяне на фонда спрямо неговия бенчмарк и основните пазарни индекси на двата пазара от портфейла на фонда. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от това, че доходността му се представя по добре от тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, както от началото на годината (+21.5%), така и спрямо година назад (+29.2%).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Ноември приключи негативно за по-голяма част от пазарите. Централна и Източна Европа също не бе пощадена от негативната тенденция, като MSCI EFM Europe+CIS загуби 2.14% в еврово изражение, докато бенчмаркът без Русия отчете още по-сериозен спад (-5.13%).

Движенията на пазарите от портфейла на фонда бяха смесени през месеца. Руският MICEX се повиши с 1.8% през месеца, но същевременно руската рубла се обезцени с близо 3% спрямо еврото независимо от позитивния тренд при петрола (3.6% поскъпване за петрола тип Брент).

Особен натиск върху представянето на фонда оказа турския пазар, който въпреки силното си представяне в местна валута от началото на годината, се характеризира с много висока волатилност. След много силно представяне през октомври, политическите рискове в страната дадоха своето отражение върху пазара, като BIST 100 загуби 5.6% през ноември. В допълнение на това турската лира се срина до рекордно ниски нива, обезценявайки се с 5.8% спрямо еврото през ноември. Така въпреки че в местна валута турският пазар остава един от най-силно представящите се в световен мащаб от началото на годината (+33.1%), много голяма част от печалбите се неутрализират от поевтиняването на турската лира с 20.5% спрямо еврото от началото на годината.

Румъния и България също приключиха месеца на отрицателна територия, понижавайки се съответно с 0.6 и 1%. Румънската валута обаче също бе под натиск, отчитайки исторически минимум спрямо еврото през месеца, като негативните настроения бяха продиктувани от протести срещу предложения на правителството за съдебни и фискални реформи. Впоследствие част от загубите бяха възстановени, като леята приключи месеца със загуба от 0.9% спрямо еврото. Хърватският пазар приключи без промяна, докато сръбският индекс добави 1.8% към стойността си.

Междинно публикуваните данни за ръст на БВП през третото тримесечие на годината сочат, че страните от региона продължават да се развиват с ускорени темпове спрямо развита Европа, като за поредно тримесечие Румъния е страната е с най-силен ръст на БВП в целия Европейски съюз. През третото тримесечие румънската икономика значително ускори темповете си на растеж, като БВП нарасна с 8.6% на годишна база. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Движенията на глобалните пазари през ноември бяха негативни като цяло. Регионът на Централна и Източна Европа също се представи слабо след силно позитивни движения от началото на годината, като MSCI EFM Europe+CIS ex RU отчете силен спад за месеца – 5.13% в еврово изражение. 

По-големите пазари от портфейла на фонда приключиха месеца на отрицателна територия. Полският WIG 20 се понижи с цели 4.6%, но полската злота продължи да поскъпва, добавяйки нови 1.1% към стойността си спрямо еврото. Унгарският BUX загуби 2.4% от стойността си. Чешкият индекс бе с по-слаба промяна (-0.6%), като чешката крона продължи да отчита ръст след освобождаването на курса й спрямо еврото през април, като през ноември добави нови 0.7%. Единствено естонския индекс се повиши (+1.8%), докато литовският приключи почти без промяна.

Междинно публикуваните данни за ръст на БВП в Европа за третото тримесечие на 2017 г. продължават да сочат ясно отчетлива тенденция  на осезаемо по-ускорени темпове на ръст на страните от Източна Европа спрямо развитите държави. Полша и Чехия отчетоха ръст от 5% на БВП през третото тримесечие спрямо година по-рано при среден ръст за Европейския съюз от 2.5%. Ръстът и на двете централноевропейски икономики се ускори спрямо предходните тримесечия. Ръстът на унгарската икономика също бе по-силен от средния за общността (3.8%). Естонската икономика отчете ръст от 4.2%, литовската 3.4%, но с най-впечатляващи темпове се развива Латвия, при която се наблюдаваше ръст на БВП от 6.2%.

През ноември фондът отчете спад от 1.34%, представяйки се много по-силно от бенчмарка, като така  допълнително увеличи разликата в представянето си от началото на годината.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Ноември беше негативен за повечето капиталови пазари по света. По-стабилен отново остана американския фондов пазар, към който видимо инвеститорите продължават да показват предпочитания. Широкия борсов индекс S&P 500 не само успя да се задържи в зелената територия, но и реализира доходност от 2.8% за периода. Позитивен беше месеца и за японските акции, като местния фондов индекс поскъпна с над 3%. В Европа тенденцията беше значително по-негативна и повечето от борсовите индекси на стария континент затвориха на червено, като MSCI Europe загуби 2.24% през ноември. Слабо беше и представянето на развиващите се пазари, а сред страните БРИК най-голям беше спада при Бразилия (-3.1%), следвана от Китай с -2.2%, докато при Русия видяхме известно възстановяване и поскъпване на местния индекс с 1.8%. В Индия акциите приключиха периода почти без изменение.

Продължи смесеното представяне на суровините, като този месец най-значително поскъпване имаше при енергийните суровини. Петрола повиши стойността си с 5.52%, а природния газ с 4.42%. Силен беше месеца и за повечето селскостопански суровини, като най-печеливш бе той за памука, пшеницата и царевицата. Негативно беше представянето при повечето индустриални метали, като най-големи бяха загубите при никела от над -8%.

Месец ноември бе слаб и за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на активите на фонда се измени негативно с минус 0.67%. Сходно на фонда глобалния индекс MSCI AC World Index (в евро) също приключи периода с лош резултат от минус 0.56%.

Като цяло повечето ни позиции в портфейла имаха заслуга за негативното месечно представяне на фонда през изминалия месец. Известно позитивно отражение върху резултата имаше от позицията ни в ЕТФ-а върху енергийни суровини, който от месец присъства в структурата на фонда. Алокацията по активи на Адванс Глобал Трендс за месец декември остава рискова. Основните активи в които ще сме инвестирани през последния месец на годината ще бъдат акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%,  ЕТФ-и следващи изменението на цените на  основните суровини до 15% и кеш 5%.