07
ноември
2017

Обобщен инвестиционен коментар - октомври 2017 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Въпреки позитивните макро данни от изминалия месец сме свидетели на продължаваща тенденция на спад в пазарните индекси на борсите в България и Румъния. Ключовите събития през октомври бяха публикуваните деветмесечни финансови резултати на компаниите, търгувани на БФБ-София, както и новини, свързани с решенията на акционерните събрания за разпределяне на допълнителни дивиденти от редица водещите компании търгувани на румънския борсов пазар.

Основният индекс SOFIX реализира продължителен спад в рамките на първите три седмици на месеца, но под влияние на позитивните корпоративни резултати в края на октомври се възстанови до ниво от 671.41 пункта, но все пак регистрира месечен спад от 2.6%. Това бе втори пореден месечен спад за българската борса от началото на годината. Тенденцията на спад в основния индекс на БФБ-София бе продиктувана от натиска на продавачите по позицията на Софарма която е с 15% тегло в основния борсов индекс на БФБ-София.

Търговската активност на Букурещката фондова борса остана в низходяща тенденция, а водещият индекс на BET се понижи с 0.4% на месечна база до 7842.76 пункта. Краткосрочният спад на пазара бе потвърден и от индекса BET-TR, който се коригира, за да отрази дивидентите, изплатени от компаниите в индекса BET, който спадна с 0.3% до 10409.12 пункта.

Въпреки низходящото движение на пазарните средни, „Адванс Инвест“ затвърди позитивното си представяне, за което спомогна ръста на акциите на IAR BRASOV (+9.6% МоМ), ROMGAZ S.A. (+2.8% МоМ), АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ (+0.7% МоМ) и АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ (+0.4% МоМ).

През месец октомври НСА на „Адванс Инвест“ отчете спад от 1.3%, като същевременно наблюдаваме продължение на силното представяне на фонда спрямо неговия бенчмарк и основните пазарни индекси на двата пазара от портфейла на фонда. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от това, че доходността му се представя по добре от тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, както от началото на годината (+20.1%), така и спрямо година назад (+33.5%).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

Октомври бе позитивен за глобалните пазари, включително и за региона на Централна и Източна Европа, след отстъпление през септември. MSCI EFM Europe+CIS се повиши с 1.17% в еврово изражение докато бенчмаркът без Русия  добави 3.14% към стойността си.

Месецът бе много позитивен за суровините като цяло и в частност петрола, като брентът поскъпна с нови 6.7% през месеца след осезаем ръст и през септември. Руската рубла получи подкрепление от позитивната динамика на пазара на петрол, като поскъпна с 1.8% спрямо еврото. Изразени в местна валута руските акции бяха със слаба промяна, като MICEX се понижи  с 0.6% през месеца (-7.5% от началото на годината).

Турският пазар продължи да се развива с много силни темпове през октомври като BIST 100 добави нови 7% към стойността си и вече е с възвръщаемост от 41% от началото на годината. Същевременно обаче новата серия от обтягане на отношенията между Турция и САЩ постави турската лира под сериозен натиск, като тя загуби 4.6% спрямо еврото през октомври, а загубите й от началото на годината вече надхвърлят 15%.

Българският пазар продължи да е в отстъпление и през октомври, като SOFIX се понижи с 2.4%, докато румънския бе със слаба промяна (-0.4%). Сръбският индекс отчете ръст от 1.4%. Хърватският пазар поскъпна с 3.5% през месеца, но остава на отрицателна територия от началото на годината (-6%) като резултат от финансовите проблеми на най-големия частен холдинг в страната – Agrokor Holding.

Междинно публикувани данни за третото тримесечие на годината дават основания да се очаква, че тенденцията на много силно макроикономическо представяне на страните от региона на Централна и Източна Европа спрямо развита Европа ще се запази. Публикуваните през октомври данни за безработицата в страните от Европейския Съюз сочат ново осезаемо намаляване на нивата на безработица, което респективно стимулира потребителското търсене. В края на септември безработицата в Румъния вече е 5%, при 8.9% за евро-зоната. България също е с по-ниски нива спрямо развита Европа (6.1%), докато при Хърватска, независимо, че остава с по-високи нива от  средните, се наблюдава осезаемо понижение на числата – 10.5% през септември, при 12.8% година по-рано.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Позитивната тенденция в региона на Централна и Източна Европа бе подновена през октомври след отстъпление на повечето индекси през септември. MSCI EFM Europe+CIS ex RU отчете ръст от 3.14% в еврово изражение през месеца и така възвръщаемостта от началото на годината отново надхвърли 20%.

Повечето от пазарите от портфейла на фонда приключиха месеца на положителна територия.  Полският WIG20 се повиши с 2.9% като така възвръщаемостта му от началото на годината наближава 30%. Месецът бе много силен за унгарския пазар, който след ръст на BUX индекса от 6.2% през месеца, вече също е с възвръщаемост от над 20% от началото на годината.

След слабо представяне през 2016 г., чешкият пазар постепенно наваксва изоставането през настоящата. PX индексът добави 2% към стойността си през октомври (+15% YTD). В допълнение на това чешката крона продължи да поскъпва, след като курсът й бе поддържан спрямо еврото в продължение на три години до април. През октомври чешката валута добави нови 1.2% спрямо еврото, като така поскъпването й от освобождаването на курса през април  надхвърля 5%.

Естонският пазар бе със слаба промяна през месеца (-0.8%), докато литовският индекс отчете ръст от 2.9%.

Публикуваните през октомври данни за ръст на БВП на евро-зоната през третото тримесечие на годината сочат засилване на темпа на ръст до 2.5% на годишна база, –––(при 2.3% за предходното тримесечие). Предвид силната обвързаност на региона на Централна и Източна Европа с евро-зоната по линия на износа, както и публикуваните междинни силни данни за регионалните икономики,  очакваме, че през третото тримесечие ще се запази тенденцията на силно изпреварващ ръст на региона спрямо развита Европа.

В края на октомври бяха публикувани данните за безработицата в ЕС за септември, които продължават да сочат много ниски и падащи нива на безработицата в региона на ЦИЕ. При Чехия, която е страната с най-ниска безработица в ЕС, отново се наблюдаваше спад, като безработицата в края на септември е вече 2.7%. Потребителското търсене в Полша също е значително подпомагана от затягането на пазара на труда, като безработицата там се понижи до 4.6%.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

Октомври месец беше позитивен за повечето капиталови пазари по света. Този месец тенденцията при развиващите се пазари беше по силна в сравнителен план. Най-добро беше представянето на пазарите в Азия, където индексите качиха средно с по над 6%. При развитите пазари силата на поскъпването беше малко по-слаба, като пазарите от Северна Америка измерени чрез MSCI North America качиха с 3,54% , а MSCI Europe прибави едва 1,87% към стойността си от края на септември. Сред страните БРИК най-голям беше ръста при Индия (6,20%), следвана от Китай с + 1,3%, докато при Русия и Бразилия пазарите бяха почти без изменение.

Продължи смесеното представяне на суровините и през изминалия октомври, като най-значително поскъпване имаше при някои от индустриалните метали, като никел (17.03%) и мед (5.92%), продължи и позитивното представяне при петрола(5.24%).  Негативен беше месеца за инвестиралите в пшеница    (-6.64%), кафе (-2.67%) и царевица (-2.30%). Слабо беше и изменението при благородните метали злато     (-0.69%) и сребро(0.32%).

Месец октомври бе позитивен за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на активите на на фонда се покачи с 2,09%. Глобалният индекс MSCI AC World Index (в евро) също приключи периода на плюс 3,51%.

Позициите ни в акциите на компании в САЩ и развита Европа дадоха позитивно отражение върху доходността през октомври, докато по-дефанзивната структура на портфейла на фонда и инвестициите ни в облигации са причината за изоставането ни от бенчмарка за периода. Алокацията по активи на фонда за месец ноември става по-рискова, както позицията ни в облигации ще бъде закрита и заменена от инвестиция в ЕТФ следващи изменението на цените на някои от основните суровини и по-специално енергийни суровини и индустриални метали.

Основните активи в които ще сме инвестирани през месец ноември остават акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%,  ЕТФ-и следващи изменението на цените на  основните суровини до 15% и кеш 5%.