11
септември
2017

Обобщен инвестиционен коментар - август 2017 година

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

 

През изминалия месец бяхме свидетели на относително слабо активна борсова търговия на двата фондови пазара в България и Румъния. В същото време пазарите в Европа и Америка бяха сцена на нервна търговия, на която няколкодневни странични движения се редуваха с резки спадове, следвани от изненадващи повишения. Повод за всичко това бяха основно политическите недоразумения.

 

В края на месеца бяха оповестени намерения на новото правителство на Румъния за промени в частното осигуряване, които да намалят дела на задължителното частно пенсионно осигуряване и да пренасочат тези средства към държавните социални фондове. Няколко дни по-късно бе оповестено, че се обсъжда и въвеждане на данък върху размера на активите при банките и финансовите дружества. Тези две новини създадоха изключително негативни очаквания в пазарните участници, и бяха повод за разпродажба на най-търгуваните акции на борсата в Букурещ. Основния индекс на букурещката борса BET отбеляза спад от 2.7%, достигайки нивото от 8,052.03 пункта. Същевременно индексът BET-TR, който е коригиран, за да отразява дивидентите, изплатени от компаниите в индекса BET, отчете спад с 2.2% до ниво от 10,672.55 пункта.

 

След силното начало на месеца българските акции постепенно успокоиха темпото на поскъпването си, когато влязохме в сезона на консолидираните отчети. Всички борсови индекси на българския фондов пазар приключиха август разнопосочно. Основният индекс SOFIX проби до нов рекорд над 730 пункта, но в края на месеца се понижи до 705.44 пункта, и регистрира месечен спад от 1.4%. Въпреки спада от януари до края на юли SOFIX нараства с 20.3%, което го нарежда на пето място сред страните от региона на ЦИЕ. Широкият измерител на българския пазар BGTR30 реализира ръст от 1.3% в рамките на месеца, което потвърждава позитивната тенденция на пазара.

 

Силна подкрепа за доброто представяне на фонда за изминалия месец са акциите на Свилоза (+11.5%), Химимпорт (+10.8%), Централна Кооперативна Банка (+10.6%), IAR BRASOV (+15.47%) и SIF MOLDOVA (+11.35%). През месеца НСА на „Адванс Инвест“ отчита ръст от 1.0%, като същевременно наблюдаваме продължение на силното представяне на фонда от началото на годината с ръст от 22.0%. Позитивното представяне на фонда е потвърждава от това, че доходността му следва тази на бенчмаркът MSCI EFM Europe + CIS ex RU, който от началото на годината реализира поскъпване от 25.0%.

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

 

Настроенията на глобалните пазари бяха смесени през август с нарастващи опасения за повишаване на рисковете от корекция. Независимо от това много пазари отчетоха осезаеми ръстове през месеца, като продължи тенденцията на  по-силно представяне на развиващите се пазари спрямо развитите, която започна да се очертава миналата година. Регионът на Централна и Източна Европа се представи силно, като индексът MSCI EFM Europe+CIS отчете ръст от 5.47% за месеца, докато бенчмаркът без Русия се повиши с 3.97%.

 

Като цяло настроенията към руския пазар бяха по-позитивни въпреки продължаването на санкциите към страната от страна на САЩ. Руският индекс MICEX се повиши с 5.3% през месеца, но остава на отрицателна територия от началото на годината със спад от 9.4%. При останалите пазари от портфейла на фонда позитивни движения се наблюдаваха при Турция, чийто индекс добави 2.3% към стойността си. Румънският пазар остава волатилен,  като BET отчете спад от 2.7% през месеца. Обявените през месеца намерения за въвеждане на данък върху активите на банките доведе до силен натиск върху банковите акции, а и цялостно се отрази върху настроенията към пазара. Българският пазар също бе в отстъпление като SOFIX се понижи с 1.4%. Сръбският и хърватският пазар бяха почти без промяна, а украинският се повиши с 1%. 

 

Междинно публикуваните данни от Евростат за ръста на БВП в Европейския съюз през второто тримесечие на 2017 г. продължават да сочат, че регионът на Централна и Източна Европа продължава да се развива с изпреварващи темпове спрямо развита Европа. Отново Румъния е страната с най-силно представяне в целия ЕС, като БВП на страната отчете ръст от 5.7% спрямо година назад при среден ръст от 2.3% за евро-зоната. Българската икономика отчете ръст от 3.6%, а хърватската – 3.4%. Предварителните данни за Русия сочат, че през второто тримесечие на годината икономиката на страната е отчела ръст от 2.5% спрямо година назад, което е и най-силното представяне от 2012 г. Ръстът е значително над 0.5 % реализирани през първото тримесечие на годината и е следствие и на стабилизирането на цената на петрола. 

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

 

През август се засилиха опасенията от корекция на пазарите, като движенията бяха смесени. Развиващите се пазари продължиха да се представят по-силно от развитите. С най-силно развитие в световен мащаб бяха пазарите от Централна и Източна Европа, като MSCI EFM Europe+CIS ex RU се покачи с 3.97% за месеца.

 

През месеца продължи много силното представяне на полския пазар, като WIG 20 отчете ръст от 6% за месеца, като така с ръста си от 29.2% от началото на годината, той попада в топ 10 на най-добре представящите се пазари в световен мащаб. Унгарският пазар също се представи силно с ръст на индекса от 6.5%. Представянето на Чехия бе по-слабо, но все пак индексът PX приключи месеца на позитивна територия с ръст от 1.3%. Естонският индекс приключи с ръст от 3.3%, а литовският също отчете осезаем ръст (+5.3%).

 

Междинно публикуваните от Евростат данни за ръста на БВП в Европейския съюз през второто тримесечие на годината продължават да свидетелстват, че страните от региона на Централна и Източна Европа се развиват с изпреварващи темпове спрямо развита Европа. С най-силен тепм за целия Европейски съюз продължава да се развива Румъния, чиято икономика е нараснала с 5.7% през второто тримесечие на годината спрямо година назад. Страните, към които фондът има експозиция също отчетоха впечатляваща динамика в развитието си. Чешката икономика отчита ръст от 4.7% на годишна база през второто тримесечие при среден ръст от 2.3% за евро-зоната. Полската икономика също продължава да се развива динамично с ръст на БВП от 4.4% - осезаемо над темповете от 2016 г. Особено видимо засилване на темпа се наблюдава при балтийските икономика като Естония отчете ръст на БВП от 5.2%, а Литва от 4%, като и при двете страни се наблюдава чувствително засилване на темпа спрямо миналата година. Междинно публикувани данни за развитието на икономиките през третото тримесечие на годината създават позитивни очаквания за данните за ръст на БВП и през Q3. 

 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

 

И през август продължи смесеното представяне на капиталовите пазари по света, като се запази и тенденцията на по-силно представяне на акциите в развиващите се страни.  Този месец развитите пазари от Европа се представиха по-слабо и спада на цените на акциите там беше по-голям сравнено с този на пазарите от  Северна Америка. За сравнение индексът MSCI North America (EUR) отчете спад от 0.76%, докато представителният за европейския регион MSCI Europe приключи с негативно изменение от -1.06%. При развиващите се страни от Латинска Америка, Азия и Европа нагласите на инвеститорите останаха позитивни и борсовите индекси отреагираха с поскъпване. Сред големите развиващи се пазари БРИК, водещи в ръста бяха Бразилия(7.5%) и Русия(5.3%), по-умерено беше поскъпването на дяловите инструменти в Китай(2.7%), докато в Индия  борсовите индекси приключиха месеца на червено със спад от 2.4%.

 

Изменението на основните суровини беше разнопосочно през август, като периода беше силен за основните метали и негативен за селскостопанските суровини и петрола. Сред индустриалните метали най-силно беше поскъпването при никела(14.89%) и цинка(12.42%). При благородните метали тенденцията също беше позитивна, като и среброто и златото качиха с по над 4% през август. Най-негативен беше месеца за инвестиралите в пшеница(-9.48%) и царевица(-7.02%).

 

Месец август бе негативен за инвестиралите в Адваннс Глобал Трендс, като нетната стойност на активите на падна с 1.09%). Глобалният индекс MSCI AC World Index (в евро) също приключи периода на загуба с 0.66%.

 

Позициите ни в акциите на компании в САЩ и развита Европа дадоха негативно отражение върху доходността за изминалите 31 дни, докато инвестициите ни на развиващите се пазари оказаха позитивно влияние върху резултата. Позитивно отражение върху доходността на фонда продължи да оказва позицията в облигации.. Алокацията по активи на фонда за месец септември остава непроменена, както и позициите в портфейла.

 

Основните активи в които ще сме инвестирани през месец юли  остават акциите на компаниите от развитите икономики до 65% от портфейла, акциите на развиващите се пазари 15%, фондове в облигации до 15% и кеш 5%.