Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

04
април
2016

Обобщен инвестиционен коментар - март 2016

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Инвест

Сентиментът на световните пазари претърпя коренна промяна само за месец и половина и след турболенциите в началото на годината, последва сериозно повишаване на апетита за риск през месец март. В основата на това бяха позитивните новини от политиката на ЕЦБ, като този път Марио Драги не разочарова пазарните участници и увеличи мащаба на количествените улеснения. Друг фактор бе позитивния сентимент на петролния пазар, като суровината (WTI) напредна с 12.5 % за месеца. Променената реторика в комуникацията на Джанет Йелън и ФЕД относно важността на стабилността на световната икономика, също допринесе да стабилизирането на пазарите. В резултат на това, водещият американски индекс S&P 500 излезе на зелено от началото на годината, след като през март реализира 6.6 % ръст. Силно представяне имаше и немският DAX, който заличи 5 % от потъването си от началото на годината. Апетита за риск и слабият долар обаче допринесоха за най-значителни ръстове през месеца на  развиващите се пазари и BRIC (9.5 %).

Румънският пазар също направи сериозна стъпка към възстановяване на щетите от началото на 2016 г., като през март напредна с 5.5 %. От началото на годината все още е на червено от 3.8 %. Българският SOFIX завърши почти без промяна (-0.2 % за месеца), като е на червено от 3.2 % от началото на годината.

Букурещката борса обяви, че местният пазар вече отговаря на 8 от 9-те критерия, за да бъде класифициран като развиващ се пазар, като остава единствено ликвидността да бъде изпълнена, за да получи този статут. Пред българския тези критерии изглеждат все още имагинерни, като обемите продължават да бъде доста рехави.

През месеца сериозен интерес бе предизвикан покрай новината, че Булгартабак (57B) преустановява износа си за едни от основните си пазари в Близкия Изток. Това рефлектира в сериозни сътресения в цената на акцията както на самата компания, така и на свързанaтa с нея Юрий Гагарин (4PX). Резонно именно тези две акции бяха и сред най-слабо представилите се на БФБ през март. Булгартабак падна с 42.3 %, а Юрий Гагарин загуби 24.5 % от пазарната си капитализация. Липсата на прозрачност в управлението на структуроопределящата за българската икономика компания вероятно ще продължи да бъде сред водещите акценти на пазара и в следващите месеци.

Освен горепосочените две компании, негативен ефект върху представянето на фонда през месец март имаха и нисколиквидните позиции в портфейла и на двата пазара. Това доведе до по-сериозно отклонение от основните индекси и в резултат на това фонда отчете отстъпление от 3.26 % през март. Силното представяне на Турция и Русия, в резултата на значителното увеличение на апетита за риск на инвеститорите доведе до сериозен ръст на регионалния бенчмарк EFM Europe+CIS excl.RU през месеца, който добави 11.4 % през него. 

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Източна Европа

След слабо начало на годината, настроенията на глобалните пазари рязко се промениха през март като резултат в голяма степен от действията на Европейската Централна Банка в посока увеличаване на стимулите за евро-зоната. Повечето глобални пазари приключиха месеца със значителни ръстове, като сред най-силно представилите се бяха развиващите се пазари от регионите на Латинска Америка и Централна и Източна Европа.

Най-силен принос за ръста на общите източноевропейски  индекси имаше поскъпването на руския пазар.  Доларово-деноминираният RTS индекс поскъпна с 14% през март, което обаче бе почти изцяло следствие от поскъпването на руската рубла – MICEX, който се изчислява в рубли, поскъпна с едва 1.7% през месеца. През месеца руската рубла намери подкрепа от осезаемия ръст на цената на петрола, като поскъпна с над 11% спрямо долара. На фона на течащи обсъждания за замразяване на нивата на производство, петролът отчете силен ръст през месеца (WTI: +12.5%, Brent: +10%), като успя да изтрие загубите от началото на годината.

Променените настроения към развиващите се пазари се оказа в подкрепа и на турския пазар, който включихме в портфейла на фонда от тази година. Турският пазар, който бе със стабилно представяне и в началото на годината, отчете силен ръст през март (BIST 100: +9.8%).

При останалите пазари от портфейла на фонда, по-чувствителен ръст бе отчетен от румънския пазар, който започна годината много слабо. През март обаче той също се възползва от позитивните настроения, като BET поскъпна с 5.5%. Хърватският индекс намали загубите от началото на годината след ръст от 3.4% през изминалия месец. С малко над 3% поскъпна и сръбският пазар, който обаче остава на отрицателна територия от началото на годината (-5.9%). Българският пазар отново остана встрани от общите настроения, като SOFIX бе почти без промяна. Нестабилната политическа обстановка продължава да тегне на украинския пазар, като индексът UX загуби нови 13.4% през март, с което загубите му от началото на годината надхвърлиха 20%.

През месеца продължихме да увеличаваме експозицията си към турския пазар. Същевременно с това намалихме допълнително теглото на румънските акции.

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Възможности в Нова Европа

Обявяването на увеличаване на стимулите за страните от евро-зоната от страна на Европейската централна банка през март, както и индикациите за предпазливост по отношение на покачването на лихвените нива в САЩ прекъснаха негативната тенденция на пазарите от началото на годината. Повечето пазари приключиха месеца нагоре, а част от тях успяха и да изтрият загубите от началото на годината. С най-силен ръст бяха развиващите се пазари, сред които със силно представяне се отличаваше и региона на Централна и Източна Европа. Представянето на индексите за региона бе значително повлияно от силния ръст на руския пазар, който поскъпна рязко (+14% за месеца) като резултат от осезаемото поскъпване на петрола през изминалия месец. Ръстът от близо 10% на турския пазар също имаше силен принос за значителното поскъпване на общите регионални индекси.

При пазарите включени в портфейла на фонда най-силен ръст бе отбелязан от унгарският индекс, който след ръст от над 13% през март, вече е на нива от над 10% нагоре спрямо началото на годината. Повишеният политически риск предвид предприеманите реформи от новия полски кабинет оказваше негативен ефект върху пазара предходните месеци, но през март отстъпи на позитивните настроения. Така полският WIG20 също успя да  изтрие загубите си от началото на годината след ръст от 9.5% през март (+7.5% за първото тримесечие). Чешкият пазар се представи също силно, поскъпвайки с близо 5%, но все още се намира под нивата от началото на годината (-5.9% към края на март).

От Балтийските пазари Естония бе с най-силно представяне, както през март, така и от началото на годината – естонският пазар бе с ръст от 8% спрямо началото на годината към края на март след ръст от близо 5% миналия месец. Литовският пазар поскъпна с 2.6% докато латвийският бе почти без промяна.

Австрийския пазар, към който фонда има експозиция чрез инвестиции в компании, които генерират значителна част от бизнеса си в ЦИЕ, също бе част от позитивните тенденции през месеца, като индексът ATX скочи с над 5%, но все още се намира на отрицателна територия спрямо началото на годината (-5.3% към края на март).

Коментар на портфейлния мениджър на ДФ Адванс Глобал Трендс

През март позитивните настроения взеха превес на капиталовите пазари по света и повечето от основните борсови индекси отбелязаха покачване в стойностите си. Интересното през изминалите няколко седмици бяха силните позитивни движения при акциите на развиващите се пазари, които бяха под силен натиск през последните години и значително изоставаха в ръста в сравнение с капиталовите пазари в развитите страни от Европа и Америка. Така индекса MSCI Emerging Markets реализира ръст от 7,8% за периода. Най-впечатляващ беше ръста на акциите в Латинска Америка(14.61%) и на по-големите пазари от Източна Европа – Русия(14%) и Турция(9.8%).Движенита при развитите икономики на стария континент останаха по-премерени сравнено с тези в САЩ, където американският широк борсов индекс S&P 500 повиши стойността си с 6,6%.

Най-накрая се забеляза и позитивно раздвижване на пазара на суровини. Най-силен беше ръста при енергийните суровини, където цената на суровия петрол скочи с 12,5%. При селскостопанските стоки най-голямо покачване имаше в цените на захарта и соята, докато при индустриалните метали представянето беше смесено. Цената на златото приключи месеца почти без изменение, а среброто поскъпна с около 4%.

Фондовете инвестиращи в недвижими продължиха да се представят силно и през март и отново показаха сравнително предимство пред останалите сектори.

Позитивното развитие на глобалните капиталови пазари повлия благоприятно доходността на Адванс Глобал Трендс. Нетната стойност на активите на фонда се покачи с  1,54 %, докато използвания за сравнение бенчмарк MSCI AC World Index (в евро) добави 2,17% към стойността си от края на февруари. Балансираната по отношение на риска структура на портфейла на Адванс Глобал Трендс и по-дефанзивния подход, който следваше фонда през март е причината за по-слабото покачване на НСА на фонда сравнено с бенчмарка. Въпреки по-слабото представяне на фонда през март той все още е с по-добра доходност от началото на годината сравнено с глобалния пазар на акции.  Модела запазва почти непроменено разпределението на активите в портфейла и през април.  Основните активи в които е инвестиран фонда остават акциите на компаниите от развитите икономики до 40% от портфейла, фондовете инвестиращи в недвижими имоти до 15% и облигациите с около 30%. Кеша в портфейла ще бъде около 15%.