Последните заглавия в японската преса изобилстват от новини за силното представяне на капиталовия пазар, както и за рекордното обезценяване на японската валутата спрямо американския долар през последните години. Кои са причините, довели до това развитие и съществуват ли още фактори, който да продължат да го подкрепят?

Основният японски индекс Nikkei прескочи границата от 20,000 пункта за първи път от 15 години насам, а общата пазарната капитализация на японския капиталов пазар отбеляза нов рекорд за всички времена, като същевременно японската йена потъна до 12-годишно дъно спрямо долара. Слабата йена със сигурност е спомогнала за ръста на капиталовия пазар, но ситуацията сега е различна спрямо последния път през 2000 година, когато индексът Nikkei отново беше над 20,000, след което се срина с над 60%. Фундамент Агрегираният коефициент „цена/печалба“ P/E е на стойност около ½ от тази, която е имал пазарът през 2000 година, коефициентът „цена/счетоводна стойност“ P/B също е на стойност около ½, спрямо тази от 2000 година, а средната възвръщаемост на капитала (ROE) е около два пъти по-голяма от стойностите си преди 15 години.Всички тези данни говорят за относително по-здравото и стабилно състояние на бизнеса в Япония през 2015 година. Ако върнем времето назад, през 2000 година дивидентната доходност е била под 1%. Днес обаче ситуацията е различна, тази доходност е по-висока и по всяка вероятност тенденцията ще продължи, тъй като растящите печалби на компаниите правят топ мениджърите по-щедри към инвеститорите. Мерките за повишаване информираността на акционерите и подобряване на корпоративното управление също рефлектират върху поведението на мениджмънта, като вече се поставят конкретни цели относно възвръщаемостта на капитала и обратното изкупуване на акции. Перспективи пред икономиката Въпреки слабото възстановяване на японската икономика след излизането си от рецесията през последното тримесечие на 2014 година, перспективите към момента са значително по-добри, предвид на ниските цени на петрола и слабата йена, която стимулира производството и износа. Паричната и фискалната политиката също оказват подкрепа и стимулират развитието, като японската централна банка продължава да добавя правителствени облигации към баланса си, а гъвкавата фискална политика смекчава тежестта върху икономиката. Отлагането на второто планирано увеличение на данъка върху потреблението за април 2017г. и допълнителните мерки от страна на държавата за подкрепа на семействата и малките и средни предприятия, са само част от мерките, предприети от правителството за стимулиране на икономиката. В същото време, всичко това се случва на фона на ниската безработица и растящи доходи. Обобщение Като цяло тенденциите са положителни за корпоративния сектор в Япония, печалбите и възвръщаемостта за акционерите. Разбира се, все още съществуват възможности за подобряване на корпоративното управление, но дори текущо взетите мерки създават сериозни предпоставки за засилване на инвестициите в Япония. И все пак инвеститорите трябва да са наясно с потенциалните рискове в краткосрочен до средносрочен план, свързани с евентуални разочаровяния, породени от геополитическите притеснения относно Китай. Въпреки това, дългосрочната картина за японските компании изглежда относително светла.   Източник: SchrodersАвтор: Андрю Роуз, Фонд Мениджър, японски акцииДата: 23 юни 2015Линк: http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home?id=a0j5000000C3JF1AAN