Данните за БВП  на Еврозоната за първото тримесечие на 2015г. свидетелстват за добър старт на годината. Икономиките в Еврозоната съвкупно са нараснали с 0.4% за първите 3 месеца на годината, което е най-бързият тримесечен темп на нарастване от януари-март 2014г. насам.

, Германия не е най-добре представилата се държава. Немската икономика нарасна с 0.3% за периода, спрямо 0.7% през октомври-декември 2014г. Основна причина за слабото представяне се оказа повишеният износ. В същото време Франция поднесе приятна изненада, обявявайки ръст от 0.6%. Повишението на БВП до голяма степен, обаче, се дължи на нарастване на материалните запаси в икономиката, което не е особено обнадеждаващо, защото няма да спомогне за устойчив ръст в бъдеще. И все пак вероятно френската икономиката ще продължи да расте с разумни темпове до края на годината. Що се отнася до Италия – икономиката на тази държава най-сетне излезе от рецесия, отбелязвайки ръст от 0.3%. Това е първото тримесечие на положителен растеж от периода юни-август 2013г. насам. Междувременно, Испания изпълни прогнозата си за ръст на БВП от 0.9%, Холандия също обяви не лош резултат от 0.4%, докато икономиката на Австрия порасна с едва 0.1%. Поради политическата несигурност и неясното си бъдещето в Еврозоната, Гърция отново е официално в рецесия – явление, което има изключително негативно влияние върху публичните финанси на страната. Дори Гърция да успее да договори спасителен заем през следващите месеци, ще мине известен период от време, преди компаниите и инвеститорите да се активизират, което от своя страна предполага застой на икономиката в близките месеци. Като цяло Еврозоната остава крехка в икономически план, но пък отбелязва добро начало на годината. Ниската инфлация спомага за повишаването на покупателната способност на домакинствата, а по-добрите условия за кредитиране имат позитивен ефект върху предприятията, които се стремят да инвестират. Растежът в Еврозоната ще продължи своя път нагоре, но по всяка вероятност ще се движи в разумни граници. Статията е базирана на труд на Азад Зангана, икономист с фокус върху Европа, от нашите партньори Schrodershttp://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home?utm_campaign=Talking%20Point%20-%20Schroders%20Quickview%3a%20Eurozone%20recovery%20gathers%20momentum%20-%20Wed%2c%2013%20May%202015%2012%3a20%3a57&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&id=a0j5000000BmGa5AAF&elq=2ffc3a919b2d4c2dbcc8bfc97c1bce52