Представяме ви анализ на Маркъс Брукс, анализатор Multi-Manager и Робин МакДоналд, фондов мениджър в Schroders.

 

Приключихме 2014 г. с оскъдна потенциална възвръщаемост срещу риска на инвеститорите в почти всеки клас активи. След петгодишен период на безпрецедентно понижаване на лихвените равнища, това не би трябвало да изненадва никого. Доходността, генерирана от всички класове активи от 2009 г. насам, беше поразителна. Тази доходност вече е в миналото. Ние смятаме, че следващите години ще се характеризират с ниска възвръщаемост от инвестициите, голяма волатилност и по-висок риск. Къде се намираме в момента? В този анализ ще оставим политиката настрана. Икономическата реалност е достатъчно мъглива и неясна. Достатъчно е да се каже, че през цялата следваща година политиката ще бъде един от основните рискови фактори за пазарите. За да обобщим очакванията на инвеститорите за 2015 г., трябва да споменем, че всички са големи оптимисти за САЩ и в по-малка степен за Великобритания, засега се колебаят за Япония и голяма част от Азия (но са скептични за Китай) и мразят спада в Европа. Започвайки от края, ние смятаме, че комбинацията от разширяване на баланса на ЕЦБ, увеличаването на кредитирането, дължащо се на рекордно ниските лихви за бизнеса и потребителите, и освобождаването на парични ресурси, заради рекордно ниските цени на петрола, могат да обърнат наопаки слабите очаквания за Европа през следващата година. Импулсът на възстановяването в САЩ изглежда стабилен, поне през 2015 г., когато ФЕД трябва да продължи политиката си и да започне да вдига лихвите. Отлагаме анализа ни за това как икономиката се е справила с първите си стъпки в по-трудна среда за прогнозата ни за 2016 г. Ако лихвените проценти в САЩ не бъдат повишени през следващата година, най-вероятната изкупителна жертва ще бъде дефлационият натиск, идващ от Китай. Рисковете за Китай и другите развиващи се пазари ще бъдат тясно свързани със силата на долара, според нас. Тези, които искат много силен долар, трябва да внимават какво си пожелават. Силната щатска валута, не вещае добри дни за ликвидността на развиващите се пазари. Не „купуваме“ облигации Почти независимо от перспективите пред икономиката, сигурността на пазарите с фиксирана доходност е доста спорна. Натрупаната доходност в глобален мащаб е толкова ниска, колкото никога не е била. Спредовете също са близо до най-тесните си стойности. Традиционно инструментите с фиксирана доходност не се представят добре в среда с повишаващи се лихвени равнища. Ако лихвите в САЩ бъдат повишени през 2015 г., както ФЕД ни казва, че е възможно да направи, то всеки клас активи с фиксирана доходност ще пострада. Въпреки това, съдейки по увеличаващия се паричен поток към този тип активи, болшинството от инвеститорите са удовлетворени от съотношението риск/печалба. Ние обаче не сме, затова и експозицията ни към тези активи е много малка. Ако трябва да погледнем чистите данни – възможностите за възвращаемост са толкова ниски, колкото никога не са били, рисковете са високи, а ликвидността е кошмарна. Инвеститорите трябва да бъдат много внимателни с тези активи. В нашите портфейли се придържаме към здравословен кеш баланс, с диверсификация в щатски долари. В момента кешът е смятан за долен актив, защото не носи възвращаемост. Ние смятаме, че ще стане доста по-желан, когато пазарите започнат да реагират на по-високите лихвени равнища в САЩ. Скъпи акции Приемайки, че глобалното търсене ще продължи да расте, смятаме че през 2015 г. е много по-вероятно акциите да предложат по-висока краткосрочна възвращаемост от инструментите с фиксирана доходност. Въпреки това, ние смятаме че акциите в дългосрочна перспектива са доста високо оценени, особено в САЩ. Това не ви казва почти нищо за техния потенциал през 2015 г., но би трябвало да ви говори за възможностите за разочарование. Както и при инструментите с фиксирана доходност, много инвеститори са удовлетворени от сътношението риск/печалба при търговията с американски акции. Още веднъж, ние сме скептични. Какъвто и риск да поемаме с акциите, ние го правим извън САЩ, предпочитайки Европа и особено Япония. Акциите на двата пазара са добре оценени и имат потенциал за увеличаване на рентабилността. Според нас, съвкупността на развиващите се пазари също има голяма възможност да разочарова инвеститорите и затова нямаме почти никаква експозиция там. Добри алтернативи За щастие, ние вярваме, че средата става по-благоприятна за къси продажби, позволявайки ни да генерираме възвращаемост от рисковите активи за инвеститорите. Този набор от възможности се намира между акциите, облигациите и forex пазарите. Вярата, която инвеститорите са гласували на ФЕД, направи късите продажби нерентабилни, но ние вярваме, че това ще се промени. Бичите пазари навлизат в нова фаза Бичият пазар, който започна през март 2009 година, беше един от най-забележителните в историята, като се има предвид, че икономическото възстановяване към тази дата беше едно от най-слабите. Сега, след като икономиката на САЩ е много по-стабилна и силна, ФЕД би трябвало да се меси по-малко във фондовите пазари през 2015 г. Ние оставаме големи оптимисти към бъдещите инвестиционни възможности, просто не трябва да се очаква голяма кракосрочна възвращаемост. Засега ние смятаме, че най-разумната стратегия за инвестиционните портфейли е запазването на капиталите. Това ще се промени, когато започнат да изгряват нови инвестиционни възможности.