Британската асет мениджмънт компания понижава очакванията си за растежа на световната икономика от 2,8% на 2,6% В прогнозата си за развитието на световните капиталови пазари през последните месеци на 2014 г. анализаторският екип на Schroders посочва САЩ като най-предпочитания пазар, въпреки че възможностите за растеж, които предоставя световната икономика, остават под въпрос. Експертите вярват, че възстановяването на американската икономика ще продължи и запазват позитивизма си към американските акции. Оценката им за Япония също остава положителна на база на ръста на печалбите и очакваната пенсионна реформа в страната. Обезценяването на йената спрямо долара пък може да се окаже фактор за по-доброто представяне на пазара до края на годината.

Според британският асет мениджър глобалната икономика ще продължи в правилната посока на скромно възстановяване през 2014 г. и 2015 г., но парньорите на Карол Капитал Мениджмънт са понижили очакванията си за растежа на световната икономика през тази година от 2,8% до 2,6%, което отразява някои базови ефекти от по-слабото развитие през първата половина на годината. Въпреки съмненията на инвеститорите за възстановяването на световната икономика в последните месеци, акциите остават предпочитаният клас активи за финансовите анализатори на Schroders. Очакванията на управляващото дружество са за потенциален ръст на печалбите на компаниите в следствие на възстановяването на световната икономика, което съответно да даде и позитивно отржение върху финансовите им резултати. За европейските и азиатските акции британците запазват неутрална позиция. На европейския пазар силно влияние оказва и прогнозата за ниска инфлация, в съчетание с очакваните парични стимули от Европейската централна банка. Картината на световната икономика е шарена, посочват анализаторите на Schroders. Възстановяването в Еврозоната и Япония е колебливо, докато ситуацията в Китай остава умерена. Единствено САЩ успява да навакса слабостите от началото на годината през второто и третото тримесечие. Силният долар е естествено последствие от различията в бизнес цикъла в регионите по света. Очакванията на Schroders са за умерена инфлация в световен мащаб за 2014 г. като се отчита ефекта от спада на цените на суровините, по-високия данък върху потреблението в Япония, както и по-бавното от очакваното възстановяване на американската икономика и опасенията от дефлация в Еврозоната. Централни банки ще запазят лихвените нива ниски до края на 2014 г., но през 2015 може да станем свидетели на рестриктивна парична политика, според анализаторите. Очаква се федералният резерв да покачи лихвените проценти през юни следващата година. По отношение на развиващите се пазари – в Китай и Бразилия лихвените проценти се очаква да останат непроменени, а в Русия и Индия има вероятност от смекчаване на паричната политика през 2015 г. Експанзионистичните парични политики на ЕЦБ и Централната Банка на Япония са причината за повишаване на доверието в международните ДЦК. В сравнение с третото тримесечие на 2014 г., експертите на Schroders декларират положителните си нагласи за държавните ценни книжа на Великобритания и Германия, докато за САЩ и Япония остават неутрални. Очакванията за сериозно възстановяване на глобалната икономиката не се сбъднаха, въпреки умерения растеж и покачването на инфлацията. Геополитическите рискове в световен мащаб обаче най-вероятно ще продължат да подкрепят инвестициите в този клас активи.