В началото на всяка година британските партньори на Карол Капитал Мениджмънт от Schroders публикуват прогнозите на анализаторския си екип за глобалните пазари. Основните акценти в прогнозата им за 2018 г. са:

  • *Засилване на темпа на възстановяване на световната икономика с ръст от 3.3%; *Засилваща се инфлация през годината, като прогнозата е за 2.3%; *Акциите остават най-предпочитаният актив за инвестиране през 2018 г., като те виждат потенциал и при енергийните суровини; *Основните акценти, които според тях са важни за 2018 г. и върху които фокусират вниманието ни са: завръщане на политическия риск на някои от пазарите, засилваща се инфлация и засилване на активността на централните банки; *Положителна оценка и предпочитания за развиващите се пазари, Япония и САЩ, неутрална за Европа и Великобритания и негативна позиция за държавните облигации и корпоративния дълг.

Три са основните теми върху които Schroders насочват вниманието ни в техните коментари за развитието на пазарите през 2018 г. Нашите партньори считат, че политическият фактор ще продължи да тежи над пазарите и през тази година.  Те очакват изборите в Италия и предстоящия изход от Brexit в Обединеното кралство да бъдат на фокус и идните месеци, но според техните анализатори рискът е по-скоро в САЩ, отколкото в Европа.  Основният проблем който те виждат е свързан с рейтинга на президента Тръмп и следователно позицията на републиканската партия, особено предвид предстоящите избори в страната.

Те виждат в ход преминаването от среда на растяща глобална икономика при ниска инфлация към по-скоро инфлационна среда.  Паричната политика на централните банки е другият фактор, на който британският мениджър ни съветва да обърнем внимание. Те подчертават, че се очаква през 2018 г. централните банки да бъдат по-активни по отношение на тяхната политика, която в глобален план все повече ще върви в една посока към намаляване на паричните стимули и постепенно покачване на лихвените проценти.

В прогнозата си за глобалната икономика Schroders повишават оценката си за ръст през 2018 г., като прогнозират темп на нарастване от 3.3%. Очакванията им за инфлацията също са завишени, като те залагат на инфлация от 2.3%, базирани на поскъпването на цените на основните суровини и в частност петрола.

По отношение на политиката на централните банки, те считат, че ФЕД ще покачи лихвите три пъти през 2018 г. до 2.25%. Те също така вярват, че както се очаква ЕЦБ ще приключи с количествените улеснения през септември 2018 г., докато при Япония паричните стимули все още ще продължат да подкрепят пазара.

В прогнозата си за представянето на различните класове активи Schroders остават твърдо позитивни за пазарите на акции. Те посочват, че синхронизираното вече засилване на икономиката дава отражение в по-добри резултати за компаниите и по-високи приходи.

Сред пазарите на акции техните предпочитания са насочени към Японския пазар и развиващите се пазари, които те счетат, че текущо имат по-голям потенциал за поскъпване сравнено с глобалните индекси. Анализаторите подчертават, че развиващите се пазари се възползват доста добре от стабилният и бърз темп на нарастване на глобалната икономика и засилването на световната търговия. Те напомнят също така, че тези пазари предлагат по-добри оценъчни показатели в сравнение с тези на развитите пазари, като в същото време благоприятната среда по отношение на щатския долар дава възможност на региона да постигне по-добри резултати.

По отношение на предпочитанията им към японските акции те поясняват, че компаниите в страната на изгряващото слънце се радват на силен ръст на приходите, което е следствие на конкурентните маржове на местните корпорации и стабилният темп на растеж на икономиката. Те също така предлагат атрактивни ценови съотношения в исторически план и сравнено с другите пазари. Япония също така следва са се облагодетелства от следата на поевтиняваща йена като следствие на  амбициозната политика парична политика на японската централна банка.

В последните си коментари Schroders стават по-неутрални в прогнозите си за европейските акции, като дори понижават оценката си за региона. Те считат, че капиталовите инвестиции на стария континент нямат потенциал да дадат по-висока доходност от средната за глобалните пазари. Според техните анализи вероятно предстои забавяне в темпа на нарастване на приходите като последица от скъпата единна валута и предвид плановете на ЕЦБ за предстоящо спиране на количествените улеснения за икономиката по-късно през годината.

По-скоро е неутрална и позицията на британския асет мениджър за пазара в САЩ и тихоокеанския регион изключващ Япония. Въпреки текущо високите цени на акциите на американския пазар, според Schrodres компаниите остават конкурентноспособни заради силния моментум при ръста на приходите, които се очаква те да бъдат допълнително  подкрепени от пакета от фискални стимули, който вероятно ще даде допълнителен тласък на корпоративните приходи. Въпреки това, нормализирането на паричната политика от страна на Федералния резерв вероятно ще доведе до свиване на корпоративните маржове и доходността.

По отношение на инструментите с фиксирана доходност от Schroders са негативни за държавните облигации предвид текущо неатрактивните ценови показатели. Негативни са очакванията им за американските съкровищни облигации и Германските бундове, докато за британските, японските и държавните ценни книжа на развиващите се страни те са по-скоро неутрални в прогнозата си. Отрицателна е и прогнозата им за корпоративните облигации в глобален план.

От британското управляващо дружество като цяло са позитивни за перспективите пред основните суровини, като имат предвид по-силната циклична среда и намаляването на предлагането в някои стокови сегменти. Най-оптимистични са те в прогнозата си за енергийните суровини и в частност петрола, където виждат потенциал за продължаване на позитивната тенденция на поскъпване на цените, а изненадващо понижават оценката си за златото до негативна. Удължаването на договорката на ОПЕК, да се запазят сегашните съкращения в производството на нефт, до края на 2018 г., премахва сериозен риск за пазара. Schroders очакват спот цените да се движат в широк диапазон, но в крайна сметка да приключат позитивно дванадесет месечния период. Обратното според техните анализи златото изглежда скъпо на текущите нива сравнено с реалните лихвени проценти. В допълнение позициите в борсово-търгуваните фондове (ETF’s) върху златото изглеждат твърде големи спрямо ценовото представяне.

В същото време са неутрални за индустриалните метали след силното им представяне през 2017 г. и за селскостопанските суровини. Според тях цените на зърнените култури продължават да отразяват високите нива на запасите и по-добрите от очакваното метеорологични условия през 2017 г., които допълнително допринасят за пренасищането на пазара.

От Schroders са позитивни и за пазара на недвижими имоти в Европа, където те отчитат че фондовете инвестиращи в недвижими имоти са привлекли значителен нов капитал напоследък. В допълнение те посочват, че Brexit е провокирал някои инвеститори да пренасочат вниманието си към континентална Европа.  За идните месеци, те прогнозират доходността в сектора да е средно от 5% до 7%, допускайки, че икономиката в еврозоната продължава да нараства.