Макро Според Schroders световната икономика е започнала 2017 г. със силна инерция, но те остават скептични относно това дали силата на тази тенденция ще се запази и занапред.  Тук те подчертават, че глобалната активност през втората половина на 2016 г. се е дължала именно на нарастването на потребителските разходи и цикъла на запасите, но очакват в бъдеще тези ефекти да намаляват, доколкото  растящата инфлация според тях ще подкопава покупателната способност на населението и оттам и потребителските разходи, а цикъла на запълване на материалните запаси се очаква да се обърне, като има баланс между запасите и производството.

Въпреки това, очакванията на управляващото дружество остават позитивни, като повишават оценката си за ръста на глобалната икономика прогнозирайки ръст от 2,9% през 2017 г. (предишно 2,8% ), докато прогнозата им за 2018 г. остава непроменена на 3%. По отношение на инфлацията те са доста позитивни, като през тримесечието покачват прогнозата си и очакват ръст от 2,7% през 2017 г. (предишно 2,4% и 2% през 2016 г.) Те подчертават, че този ръст е основно провокиран от покачването в цените на основните суровини, като според тях цената на петрола се очаква да се стабилизира през 2018 г. и в резултат на това за тази година инфлацията ще се установи на 2,8%. Парична политика на централните банки. Нашите партньори очакват ФЕД да повишат лихвените проценти до 1,50% до края на 2017 г. (предишно 1,25%)и до 2,25% през 2018 г.(предишно 2%) Според техните прогнози ЕЦБ ще запази лихвите непроменени и ще продължи с количествените улеснения, като постепенно ще започне да свива програмата си първо до 40 млрд. на месец от януари 2018 г. и след това  до 20 млрд. на месец през 3-тото тримесечие на същата година и до 10 млрд през последното тримесечие. Прогнозата на британският асет мениджър е, че лихвите в Европа ще започнат да се покачват в началото на 2019 г. Schroders не очакват BOE (Bank of England) да предприеме покачване на лихвените проценти, тъй като безработицата е все още на високи нива, като дори не изключват намаляване на основните лихвени проценти и възстановяване на количествените улеснения при излизането на разочароващи факти за икономиката. Според тях Японската централна банка също ще запази лихвите непроменени и ще продължи със стимулите за икономиката. За Китай те прогнозират по бани темпове на намаляващи лихвени проценти. Прогнози по класове активи. По класове активи Schroders остават позитивни за акциите, като според тях дори и да има моментна негативна промяна в пазарните настроения, фундамента би следвало да окаже подкрепа на акциите в средносрочен план. Според тях акциите в САЩ текущо са надценени, като цените вече са отразили ентусиазма на инвеститорите по отношение на обещаните реформи в данъчното законодателство и инфраструктурните проекти от президентската платформа на Тръмп. Предпочитанията им сред развитите пазари са насочени към европейските акции изключвайки Великобритания, където те виждат потенциал отчитайки текущата подцененост в региона и където забелязват подобряваща се макро среда. Анализаторите също така отчитат  и постепенното затихване на напрежението около изборите в региона. Schroders понижават очакванията си за представянето на японския капиталов пазар от позитивни до неутрални, като също така отбелязват, че потенциала пред японския пазар е бил основно подкрепен от слабата йена, където те не очакват тенденцията да се запази. Те буквално казват, че в среда, в която валутата е стабилна, пазарът може да остане неинспиран. Другата основна промяна, която се забелязва в тримесечният коментар на Schroders е покачването на оценката за развиващите се пазари, където те от неутрални стават позитивни. От управляващото дружество очакват развиващите се пазари да се възползват от прогнозирания ръст на глобалната икономика, като подчертават, че те са текущо подценени. Те отчитат стабилизиране в  тенденцията на поскъпване на американския долар, като отбелязват също така, че ако силата на щатската валута отслабне това би могло да окаже допълнителна позитивна подкрепа на тези пазари. Британското дружество остава негативно в прогнозата си за ценните книжа с фиксиран доход, на които средата на покачващи се лихвени нива се отразява негативно. От Schroders са много позитивни за цените на основните суровини, при някой от които те прогнозират, че може да се създадат дефицити. От управляващото дружество са позитивни за индустриалните метели, като според тях растящата икономика е в подкрепа на търсенето на тези  суровини, както и стабилизирането на ръста на Китай. Но те остават на щрек за евентуално негативно развитие при обръщане на тенденцията на търсене на тези стоки в Китай и евентуално разочарование по линия на инфраструктурните планове на Тръмп. Анализаторите на нашите партньори са позитивни за цените на селскостопанските суровини. Те коментират, че търсенето в сектора е много силно, но цените все още отразяват високото ниво на запасите, като според тях скоро предлагането драстично ще се свие тъй като цените на селскостопанските стоки  вече са под разходите за производство и това оказва негативен финансов натиск върху производителите. Schroders покачват оценката си за енергийните суровини през това тримесечие до позитивна, като те вярват, че действията на ОПЕК за намаляване на добива все пак ще се отрази в намаляване на предлагането, което заедно с ръста на глобалната икономика от своя страна ще подкрепи цените на този актив. Неутрални са в прогнозата си за златото, като поясняват, че средата на покачващи се лихви прави цената на този актив е по-волатилна, но от друга страна златото си остава добър хедж за портфейла срещу политическия риск тази година.