В кратко резюме за представянето на глобалните пазари през първото шестмесечие на 2017 г. нашите партньори Schroders напомнят, че периода беше много позитивен за пазарите на акции. В Европа най-силен беше ръста в Италия(+9.7%) и Испания(+13.9%), а германският DAX поскъпна със 7.4%. Като основна причина за обръщането на настроенията на инвеститорите относно европейските акции те посочват намалелия политически риск, поскъпващото евро и оттам завръщането на капиталите в региона. Достойно беше и поскъпването при американския фондов пазар, където широкият индекс S&P 500 добави нови 9.3% към стойността си. Силни бяха и развиващите се пазари, като индекса представителен за региона MSCI Emerging Markets Index поскъпна с 18.4% от началото на 2017 г.

Макроикономика

В своите прогнози за третото тримесечие на 2017 г. Schroders остават умерено позитивни за ръста на световната икономика, като запазват прогнозата си за ръст от 2,9% през настоящата година, при 2,6% през 2016 г. За 2018 г. те залагат на стабилизиране на тенденцията и ръст на глобалния БВП от 3%. По региони те повишават оценката си за ръста на европейската икономика, но прогнозират по слаб ръст за САЩ, Япония и при развиващите се пазари, където запазват оценката си за Китай и са по-негативни за ръста на икономиката в Бразилия и Русия. Основна промяна от прогнозите от предходното тримесечие е промяната на очакванията на британския асет мениджър по отношение на ръста на инфлацията, като те понижават оценката си на 2,4% от 2,7%, като поясняват, че решението им е отражение на спада в цените на петрола. От британското управляващо дружество напомнят, че политиката на централните банки по света продължава да бъде разнопосочна, бидейки САЩ единствената страна преминала в етап на затягане на паричната политика и покачване на лихвените проценти. По отношение на ФЕД, те очакват Fed funds rate да бъде покачено до 1,5% до края на 2017 г. и до 2% през 2018 г., като за сравнение според тях лихвите във Великобритания, Европа и Япония се очаква да останат непроменени отразявайки по-ранния етап от цикъла на възстановяване на  икономиката в който се намират Европа и Азия, където все още продължават количествените улеснения за икономиките.

Алокация по активи

В прогнозите си за различните видове активи Schroders заемат по-неутрална позиция. Те намаляват оценката си за акциите от позитивна  към неутрална и поясняват, че акциите на много места по света вече са справедливо оценени, като остават умерено позитивни единствено за акциите в Европа без Великобритания и за развиващите се пазари. В Европа според тях все още има подценени компании. Те също така отчитат подобряваща се макро среда на стария континент и считат, че тенденцията на покачване на приходите в региона е позитивен сигнал за цените на акциите, като подчертават, че паричната политика също продължава да е в подкрепа на пазарите. Анализаторите на британското управляващо дружество напомнят, че политическия риск, който отблъскваше инвеститорите вече е значително по-нисък след избора на Еманюел Макрон за президент на Франция. От Schroders повишават оценката си и за Япония, където те намират цените на акциите за все още атрактивни, както в исторически план, така и по отношение на другите развити пазари. Според тях тази година икономиката и приходите на компаниите ще продължат  да бъдат подкрепяни от фискалните стимули и отслабваща йена. Според нашите партньори ръстът на глобалната икономика и отслабващия долар ще дадат позитивно отражение върху развиващите се пазари. Според техните анализи нововъзникващите пазари в момента са по-подценени от акциите в развитите страни и биха предоставили на инвеститорите по-добър потенциал за растеж. От Schroders стават негативни за пазара на акции в САЩ, като уточняват, че въпреки високото качество на компаниите там, цените им вече не са конкурентни сравнено с останалите части на света и подчертават, че нормализирането на паричната политика в страната и покачването на лихвените проценти ще окаже негативно влияние върху приходите на компаниите. В допълнение те отчитат като негативен сигнал невъзможността на администрацията на Тръмп до този момент да прокара данъчната реформа. При облигациите предпочитанията им са насочени към облигациите в местна валута на развиващите се страни и остават предпазливи по отношение на държавните и корпоративни облигации в развитите страни. Неутрални са в прогнозите си за американските ценни книжа, британските и японските и са негативни за германските бундове. Според тях са негативни и перспективите пред корпоративните облигации с инвестиционен рейтинг в Европа и САЩ. По отношение на високодоходните облигации Schroders също остават неутрални, като посочват, че те са по-малко чувствителни към лихвените проценти. Като цяло британският асет мениджър в момента е неутрален в очакванията си за основните суровини, като са позитивни единствено за цените на селскостопанските стоки. Те уточняват, че бъдещото предлагане на някои зърнени култури може да бъде засегнато от ниските цени на пазара, които вече са паднали на ниво под разходите за производство. Ако темата ви е интересна и искате допълнителна информация, потърсете ни на тези контакти.