Американските корпоративни облигации ще бъдат едни от най-предпочитаните активи до края на първото полугодие на 2016 година. Това прогнозира анализаторският екип на инвестиционната компания Schroders, партньор за България на която е управляващо дружество Карол Капитал Мениджмънт. Експертите вярват, че световната икономика ще избегне нова рецесия. Те също така поясняват, че действията на централните банки имат голям принос за възвръщането на апетита към риск на инвеститорите.

Акции През второто тримесечие на 2016 година британската компания за управление на активи повишава оценката си за американските акции до позитивна, като предпочитат акции, чиито цени не се изменят в синхрон с основните американски индекси. Анализаторите остават неутрални към азиатските пазари и Япония и повишават оценката си за развиващите се пазари до неутрална след няколко години на негативизъм. Въпреки гъвкава политика на ЕЦБ, която може да осигури известна подкрепа за икономиката, британците понижават оценката си за европейския пазар на акции до отрицателна. Облигации Schroders остават позитивни за ценните книжа с фиксиран доход в световен мащаб, но отбелязват, че позитивната нагласа е най-вече по отношение на американските корпоративни облигации с висок и нисък рейтинг. Експертите са неутрални в очакванията си за държавните облигации. Суровини Schroders остават неутрални в очакванията си за суровините като цяло. Анализаторите завишават леко оценката си за енергийните суровини и променят на позитивна оценката си за златото. Според тях, също таке е възможно индустриалните метали да намерят дъна около текущите си нива, ако Китай успее да стабилизира и ускори икономиката си. Имоти Британският асет мениджър е позитивен за сектора на недвижимите имоти в Европа.