Управляващото дружество повиши оценката си за британския фондов пазар през третото тримесечие

Британското управляващо дружество прогнозира ръст на европейските акции и през третото тримесечие, предвид добрите перспективи за ръст на приходите. Експертите от Schroders вярват, че паричните стимули на ЕЦБ ще продължат да подпомагат възстановяването на региона и според тях няма достатъчно основание да се счита, че гръцката криза е повлияла негативно на бизнеса или доверието на потребителите. Категорично не се очаква значителен макроикономически ефект от евентуален Grexit от Еврозоната, смятат анализаторите на компанията, чийто партньор за България е Карол Капитал Мениджмънт. [caption id="attachment_842" align="alignleft" width="320"] Снимка: hereisthecity.com[/caption] Компанията променя оценката си единствено за британските акции от неутрална на позитивна. Те очакват Английската центрана банка да задържи повишаването на лихвите поне до началото на 2016 г., което се дължи до голяма степен на по-ниската от очакваното инфлация през последните месеци. Прогнозите им за последната са тя да остане трайно под 1% до началото на 2016. Няма промяна в неутралната позиция на Schroders по отношение на американския фондов пазар, където потенциалното покачване на лихвите и силния долар се очаква да затрудни прогреса на капиталовия пазар. Британските експерти вярват, че Федералния резерв на САЩ ще започне покачването на лихвените проценти още през септември тази година. Те остават неутрални и за Японския капиталов пазар, който наскоро получи силен тласък от по-добрите от очакваното данни за растежа, но остават притеснени от скорошните коментари от Японската централна банка относно йената, които хвърлят съмнение върху перспективата за по-нататъшно стимулиране в краткосрочен план. Според Британското управляващо дружество,  все още е рано да се заемат позиции в развиващите се пазари, от една страна, защото при много от тях се наблюдава слаб растеж и ниска инфлация, а от друга – заради очакваните затягане на американската паричната политика по-късно през годината и силен долар. Неутрална е позицията на анализаторите на дружеството за държавните облигации, като са негативни за 10-годишните американските ценни книжа, но са позитивни за 20- и 30-годишните облигации на САЩ. В Европа от Schroders предпочитат британските и норвежките облигации пред германските бундове, поради по-ниската волатилност. При корпоративните облигации предпочитанията им са насочени отново към Европа, където намаляват оценката си до неутрална, спрямо негативна такава в САЩ. Schroders остават неутрални към суровините, тъй като все още не виждат потвърждение за засилване на потреблението, а конкретно към златото са дори негативни, доколкото те очакват този актив да остане непривлекателен за инвеститорите. От управляващото дружество са позитивни за пазара на недвижими имоти във Великобритания и Европа, като прогнозират общата възвръщаемост от недвижими имоти в Европа да се движи в диапазона 7-9% годишно до края на 2018 г. Последните им прогнози за световната икономика са за четвърта последователна година с 2.5% ръст, което е около половината от нивата, постигнати преди кризата. Растежът на световната икономика може да се покачи до 2.9% през 2016 г. Това се основава на продължаване на възстановяването в Европа и Япония, стабилния растеж в САЩ, както и на ниските разходи за енергийни суровини и облекчената парична политика.