В тазгодишното си изследване на глобалните инвестиционни тенденции Schroders отчитат мненията на над 20,000 инвеститори от 28 държави. Според резултатите от изследването на нашите партньори, 87% от инвеститорите търсят текущ доход. Главна причина за тази тенденция са ниските нива на лихвените проценти в цял свят.

Основните причини за търсенето на текущ доход са 2 – от една страна, някои инвеститори желаят да реинвестират и увеличат порфейлите си, докато други по-скоро търсят допълнение към заплатите си или се опитват да подкрепят пенсиите си/пенсионирането си.

От изследването на Schroders става ясно и че доверието на инвеститорите се увеличава, заедно с възстановяването на световната икономика от глобалната финансова криза. 50% от участниците възнамеряват да увеличат сумите, които инвестират през тази година, спрямо 43% през 2014. Особен позитивизъм се наблюдава в Южна Африка, където последният показател е дори 70%. Според проучването, 91% от участниците се чувстват сигурни, че ще постигнат ръст на инвестициите си през следващите 12 месеца. Средният инвеститор очаква да постигне 12% доходност през тази година, спрямо 10% през 2014 година. По отношение на предпочитанията към отделни региони, инвеститорите очакват положителни резултати най-вече от Азия и Северна Америка през 2015 година. Средният дребен инвеститор е позиционирал само 21% от портфейла си в рискови инструменти като акции, 35% в инструменти с фиксиран доход като облигации и близо 45% в други нискорискови активи. Тази година 46% от участниците инвестират с краткосрочен хоризонт от 1-2 години, 23% от инвеститорите в цял свят споделят, че търсят професионален съвет по отношение на инвестиционната си стратегия, докато повече от 1/3 възнамеряват да спазват същия подход, който са следвали през предните години. Нежеланието да потърсят съвет обаче, съчетано с предпочитание към краткосрочни и по-нискорискови инвестиции, би могло да означава, че постигането на 12% възвръщаемост на инвестициите може да се окаже сериозен проблем, отчитат анализаторите на Schroders. Линк към статията, на която е базиран този материал, в сайта на нашите партньори от Schroders:http://www.schroderstalkingpoint.com/tp/home?utm_campaign=Talking%20Point%20-%20Schroders%20Global%20Investment%20Trends%20Survey%20reveals%20worldw%20-%20Mon%2c%2018%20May%202015%2009%3a10%3a04&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&id=a0j5000000BmPPIAA3&elq=64919a460a87442e8ca75294559cfed9