От компанията остават неутрални за американските акции.

Европа (с изключение на Великобритания) и Япония ще бъдат най-предпочитаните капиталови пазари до края на годината, въпреки че възможностите за растеж, които предоставя световната икономика, остават под въпрос. Това прогнозира анализаторският екип на инвестиционната компания Schroders, партньор за България на която е управляващо дружество Карол Капитал Мениджмънт.

 

Експертите вярват, че съмненията относно бъдещето на глобалната икономика и решението на Федералния резерв на САЩ през септември да остави лихвените равнища непроменени се дължат предимно на забавения ръст на Китай. Развиващи се пазари През третото тримесечие британската компания за управление на активи намалява оценката си за развиващите се пазари до негативна, като според анализаторите промяна ще настъпи едва когато видят значително стабилизиране на тези пазари. Облигации Schroders запазват неутралната си оценка за ценните книжа с фиксиран доход, но отбелязват, че държавните ценни книжа продължават да са подкрепени и моментните показатели са в полза за цените на този актив, особено имайки предвид забавения ръст и подтиснатата инфлация. Позитивна е оценката им за Еропейските облигации, отчитайки по-нататъшните действия на ЕЦБ, които вероятно ще оказват натиск на доходностите, подкрепяйки цените на тези инструменти. От британското дружество повишават оценката си за корпоративните облигации, като са значително по-позитивни за европейсктие облигации с инвестиционен рейтинг, чиито цени, според тях, стават доста атрактивни през последните месеци. Суровини Schroders остават неутрални в очакванията си за суровините. Те отбелязват, че цикличните суровини (като метали и енергия) са силно потърпевши от забавянето на ръста в Китай. В същото време те очакват предлагането на тези стоки да се свива занапред. Анализаторите остават неутрални и за селскостопанските стоки, въпреки засилването на ефекта от Ел Ниньо и очакваните щети за следващата реколта. Имоти Британският асет мениджър остава позитивен и за сектора на недвижимите имоти във Великобритания и Европа.