Британската асет мениджмънт компания Schroders, която стъпи на българския пазар в края на 2012 г. чрез партньорството си с Карол Капитал Мениджмънт, е позитивна за възстановяването на глобалната икономика в прогнозата си за последното тримесечие на 2013 г. Според анализаторския екип на компанията - ръстът ще достигне 2,2% през тази година и 2,9% през 2014 г. САЩ имат най-голям принос към растежа на световната икономика и най-забележим прогрес сред големите икономики в адаптирането към последиците от финансовата криза, отбелязват Schroders. Партньорите на управляващото дружество към финансова група Карол не очакват силен инфлационен ръст в краткосрочен план предвид недостатъчния икономически възход, който от своя страна оказва натиск върху цените на суровините и заплатите. Според тях глобалната инфлация ще остане в рамките на 2,6%.

 

Прогнозите на асет мениджмънт компанията са централните банки на водещите световни икономики да запазят лихвените нива близко до текущите ниски стойности. Британското дружество отбелязва разнопосочната политика на Федералния резерв на САЩ и ЕЦБ – докато очакванията са ФЕД да започне намаляване на паричните стимули за икономиката, в Еврозоната дебатът е как да бъдат предложени допълнителни стимули.

Schroders са позитивни за капиталовите пазари в средносрочен план. Основание за това анализаторите на компанията намират в глобалното съотношение цена/печалба, което се намира под средните нива за последните 40 години, а разделено по региони това съотношение е под средните стойности за период от 20 години за всички основни пазари. Най-видимо е това в случая на Япония и развиващите се пазари. Schroders очакват цените на акциите да бъдат подкрепени от ръста в икономиката и все още атрактивните им за инвестиране цени. Британската компания е най-позитивна в очакванията си за пазара на акции в САЩ, базирайки се на качеството на компаниите и темпа на възстановяване на икономиката, който от своя страна е в подкрепа на ръста на приходите. Въпреки че, в момента не са толкова атрактивни като цени колкото другите пазари по света, Schroders считат американските акции за по-скоро адекватно оценени, а не надценени към момента.

Финансовите анализатори на компанията са неутрални в очакванията си за европейските капиталови пазари. „Според партньорите ни от Schroders - цените на акциите на европейските капиталови пазари са много атрактивни, но политическата нестабилност в региона все още е спънка в средносрочен план пред потенциала за ръст в тази част на света“, коментира портфолио мениджърът в Карол Капитал Мениджмънт Катерина Атанасова, като отговарящ за дистрибуцията на продуктите на Schroders в България. „Анализаторският екип на британските ни партньори е неутрален и по отношение на Япония и развиващите се пазари. Знаците за забавянето на ръста на развиващите се пазари и в частност страните БРИК – Бразилия, Русия, Индия и Китай са причина за коригиране в негативна посока на очакванията им за ръста на БВП в тези страни“, добавя тя.

От Schroders прогнозират слабо потребление на суровини в близко бъдеще, особено предвид намаленото търсене от страна на най-големия консуматор - Китай. Това твърдение е особено вярно за индустриалните метали, засиленото предлагане на които оказва допълнителен натиск на цените им. По-позитивни са в очакванията си за цените на ценните метали, при които според тях в момента се наблюдава краен негативизъм. Потенциал виждат и в цените на някои селскостопански стоки като соята, запасите на която са силно намалели в следствие на лошите атмосферни условия през август. Секторът на недвижимите имоти също ще е атрактивен според британците.

Целият текст на прогнозата на Schroders за последното тримесечие на 2013г. можете да видите на http://www.schroders.com/bulgaria/news-analysis/global-market-perspective?ad=3

Schroders е независима компания за управление на активи, създадена през 1804г.  Компанията управлява близо EUR 298,5 милиарда активи. Има  международна мрежа от 37 офиса в 27 държави, което позволява 197 фонд мениджъри, 185 анализатори и 47 трейдъри на Schroders да са базирани във всички кътчета на света.  От есента на 2012г. Schroders стартира сътрудничеството си в България с Карол Капитал Мениджмънт. Чрез българското управляващо дружество британската компания предлага и на българския пазар продуктите си.